Trenger flere teknologer ute

Trenger flere teknologer ute
BEREDSKAP: Prosjektingeniør Asmae Abusharkh fra Haugesund har tatt to perioder med beredskapsinnsats for Norcap I Hebron og Yemen. Bilde: Norcap

Norcap

  • Beredskapsstyrken Norwegian Capasity.
  • Drives av Flyktninghjelpen for Utenriksdepartementet.
  • Opprinnelige oppdragsgiveren er FNs høykommissær for flyktninger.
  • Etablert under Gulf-krisen i 1991 for å skaffe kompetente personer til å bidra med kvalitet og koordinasjon i hjelpearbeidet med flyktninger.
  • Fagområdene spenner vidt, fra ernæring og ingeniørvirksomhet, til utdanning og juss.

– Her kan du få utfordret dine evner som ingeniør. Du må greie deg uten de avanserte hjelpemidlene du har hjemme, sier prosjektingeniør Asmae Abusharkh hos forskningsstiftelsen Polytec i Haugesund.

Til daglig tenker bioingeniøren ut løsninger operatørene i oljeindustrien, men i to perioder har hun tatt oppdrag i Hebron og Yemen for Norwegian Capasity, i kortversjon kalt Norcap.

Les mer her og ta en kikk på faktaboksen til høyre.Tøffere rekruttering

Abusharkh oppfordrer flere til å prøve seg, for de siste årene har Flyktninghjelpen fått en stadig tøffere jobb med å klare å rekruttere tilstrekkelig med fagfolk.

Norcap rykker ut til kriserammede områder i verden og bidrar med å legge til rette for mer effektiv hjelp.

Sentrale oppgaver er å sikre at forsyninger kommer frem og at leire blir etablert på en hensiktsmessig måte og i så trygge omgivelser som mulig.Jubileum

Mandag kveld markerte Norcap sine 20 års virksomhet med mottakelse i hovedstaden, med Dronning Sonja til stede.

Over to tiår kan organisasjonen skilte med 7000 oppdrag, men nå sliter den med rekrutteringen.

– Det har utviklet seg en mangel på ingeniører. Spesielt har vi problemer med å skaffe spesialister innenfor informasjonssystemer og logistikk, sier beredskapssjef Benedicte Giæver hos Norcap.Kommunikasjon

Disse har sentrale oppgaver med å få på plass kommunikasjonssystemer og apparat for forsyninger.

Norcap koordinerer arbeidet med andre hjelpeorganisasjoner for å unngå dobbeltarbeid.

Les mer: Neste stopp TripoliFor bra hjemme

– Hva kan årsaken være?

– Mange er nok ikke så tent på å reise ut. Vi betaler jo helt greit, men arbeidstakere i Norge har det nok veldig godt der de er. Konkurransen om hodene er blitt høyere, sier Giæver til Teknisk Ukeblad.

Norcap har blitt verdens mest brukte beredskapsstyrke for humanitært personell. Den består av 850 menn og kvinner og har siden oppstarten i 1991 hatt 7000 oppdrag i mer enn 100 land.

Til enhver tid er 150 medlemmer ute på oppdrag.

– I år regner vi med at totalt 450 personer vil ha vært ute på jobb, sier Giæver.Kort varsel

Spesialister som "verver seg" i Norcap sier ikke opp jobben hjemme, men må klarere med arbeidsgiver at han eller hun skal kunne rykke ut til kriserammede områder i løpet av 72 timer.

Oppdagene kan gjerne ha en varighet på seks måneder.

Asmae Abusharkh har vært ute to ganger og opplever at arbeidsgiveren hjemme støtter hennes engasjement.

Hun er også attraktiv for Norcap på grunn av sin fremmedkulturelle bakgrunn (sett med norske øyne).Samarbeid

Ingeniøren har palestinske røtter og har gjort koordineringsoppgaver på Hebron og i Yemen.

– Jeg har nytt godt av erfaringene med prosjektarbeid, siden mye av oppgavene går ut på å få i gang prosesser og få mennesker til å samarbeide, sier Abusharkh.

I tillegg har hun dratt veksler på grunnutdannelsen i arbeid med vannforsyninger.

– Det er ni måneder siden forrige utreisepriode, og jeg ser frem til både den tredje, fjerde og tiende perioden, hevder Asmae Abusharkh.

Les mer om: