Trener på ubåtjakt med NH90 fra fregatter – Forsvarssjefen tør likevel ikke friskmelde helikoptrene

Snart 14 år etter at fregattene ble levert, kan de nærme seg full operativ kapasitet.

Trener på ubåtjakt med NH90 fra fregatter – Forsvarssjefen tør likevel ikke friskmelde helikoptrene
Et NH90-helikopter sett fra fregatten KNM Thor Heyerdahl under Flotex i november 2019. Martin Giskegjerde / Forsvaret

NH90 må enn så lenge finne seg i å ha merkelappen «problemhelikopter», men omsider kan det se noe lysere ut for de kraftig forsinkede fregatt- og kystvakthelikoptrene.