IT

Trege pc-er stopper dataundervisning

På flere skoler er pc-ene er så trege å starte opp at lærerne syns det er mer effektiv undervisning å droppe dem.

13. mars 2012 - 13:26

Monitor 2011

  • Den femte kvantitative undersøkelsen om skolens bruk av digitale verktøy, læreres og elevers digitale kompetanse og skolelederes digitale prioriteringer i tidsrommet 2003 – 2012.
  • Respondentene er et landsdekkende utvalg av skoleledere, lærere og elever på 7. trinn, 9. trinn og videregående skole trinn 2 (Vg2).

Den siste Monitor-undersøkelsen fra Senter for ikt i utdanningen viser at elevene i videregående skole bruker data mer aktivt i undervisningen enn elever i grunnskolen.

 

Bedre uten

En tung årsak er utgått maskinvare i grunnskolen:

Flere steder er pc-ene er så trege å starte opp at lærerne syns det er mer effektiv undervisning å droppe dem.

Les også: Denne skolen har ingen klasserom

 

Lite utstyr

Blant skoleledere viser det seg at ikt har høy faglig prioritet, men at det likevel ikke satses nok på oppdatert utstyr, særlig i grunnskolen.

Monitor viser at halvparten av skolelederne i grunnskolen mener at skolen har tilgang til nok it-ressurser, mens det samme tallet for skoleledere på videregående trinn er 78 prosent.

– Skoleledere på videregående skole opplever med andre ord at de i større grad har det utstyret de trenger sammenlignet med hva skoleledere i grunnskolen opplever, sier forsker og prosjektleder Ove E. Hatlevik ved Senter for IKT i utdanningen.

De videregående skolene setter også i større grad av ressurser til digitale læremidler enn grunnskolen gjør.

Les om Gundmund Hernes: – Jeg angrer ingenting

 

Mest i norsk

Undersøkelsen viser store variasjoner mellom skoleslagene og fagene når det gjelder læreres datamaskinbruk.

Lærere på videregående skole svarer at de bruker datamaskin på skolen i vesentlig større grad enn grunnskolelærerne.

– Når vi sammenligner med tidligere år, så ser det ut til å være en noe høyere bruk av datamaskin i undervisning i 2011, sier Hatlevik.

Pc-er brukes minst i naturfag og matematikk.

– Det er faget norsk som skiller seg ut med gjennomgående hyppig bruk. Dette skyldes trolig at det er mange læringsressurser tilgjengelig i norsk, samtidig som det er et fag der det å skrive er sentralt, sier Hatlevik.

Noe helt annet fra utdanning: Studentenes byggmoduler

 

Mest i videregående

På Vg2 er den store majoriteten av elevene hyppige brukere, mens tallene er vesentlig lavere på grunnskoletrinnene.

15 prosent av barneskoleelevene og 27 prosent av ungdomsskoleelevene bruker datamaskinen på skolen i fire timer eller mer per uke.

Fikk du med deg denne? IT-studentene krangler om pc-eksamen

 

Trege maskiner

Lærerne sliter med maskiner som er for små. De fungerer til enklere oppgaver, men det tar for lang tid å starte opp maskiner og programvare.

En del lærere rapporterer også at datamaskinene ikke er spesielt godt egnet til Internettbruk eller tyngre arbeid, som bilderedigering.

Heller ikke elevene er særlig fornøyde med kvaliteten på datamaskinene de bruker.

Maskinene fungerer bra til mindre maskinkrevende aktiviteter som skriving, men er ofte for trege i oppstart til programvare med film og bilder og generell internettbruk.

 

Årsaken er klar

De aller fleste fylkeskommuner har innført pc-ordning for elever på videregående skole, mens det i kommunene er store forskjeller på it-satsingen i grunnskolen.

– Noen steder er det kommunestyret som legger strategien. Andre steder er det opp til hver enkelt skole. Det er nok en grunnleggende årsak til de digitale skillene mellom grunnskole og videregående skole, sier Hatlevik til Teknisk Ueblad.

 

IKT Norge krever møte med regjeringen om situasjonen: Bransjen er bekymret

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.