Treff for fjernundervisning

120 bedrifter og aktører fra Europa innenfor den dynamiske E- læringssektoren møtes i Narvik under bedriftstreffet Interprise E- Learning i mai. Interprise er et av Europakommisjonens mest vellykkede virkemidler for å stimulere til samarbeid på tvers av landegrensene.

– Vi har arbeidet med flere e-læringsaktører, Dataforeningen og IKT- Norge for å definere det nye E-lærings- og kunnskapsmarkedet. Både leverandører og brukere vil være tilstede, forteller prosjektleder Erling Bortne i en pressemelding. Bortne er innleid prosjektleder fra Prokom AS. Høgskolen i Narvik står som arrangør og er vertskap for deltakerne..

Flere sponsorer har støttet arrangementet for at flest mulig små- og mellomstore bedrifter skal kunne delta. I tillegg til finansiering fra Europakommisjonen, har Nærings- og handelsdepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, SND, Nordland-, Troms- og Finnmark Fylkeskommune samt Futurum vært bidragsytere i prosjektet.

Les mer om: