FAGARTIKLER

Tredobler forsknings- og teknologiparker

De nye medlemslandene konkurrerer med de samme fordelene som Spania nøt godt av fra 1986, nemlig rimelige produksjonskostnader. Derfor forsøker Spania å finne sin nye plass i Europa. En av veiene går via større fokus på forskning og utvikling, et område som tradisjonelt har vært neglisjert av spanske myndigheter.

Mens Spania bruker litt over en prosent av BNP på forskning og utvikling, er snittet i EU to prosent. Den nye regjeringen planlegger å øke offentlige utgifter innen forskning og utvikling med 25 prosent pr. år de neste fire årene. Det er i denne forbindelse interessant å merke seg hvordan myndighetene tilrettelegger for forsknings- og teknologiparker. Dagens 15 parker har til sammen 1400 selskaper med 38.000 ansatte. Innen 2006 vil man se en tredobling i antallet parker, 30 nye planlegges.

Tilknyttet undervisningsinstitusjoner

Sentrene er som regel tilknyttet universiteter og fungerer som en katalysator for kompetanseoverføring mellom læresteder, næringsliv og marked. Tre fjerdedeler av bedriftene samarbeider med universiteter, og nesten alle er kunnskapsintensive. Teknologiparkene hjelper også bedriftene med å få tilgang til nasjonale støttemidler og internasjonale utviklingsprosjekter, for eksempel innen EUs sjette rammeprogram.

Forskjellig type parker

Geografisk er Andalucía, Baskerland, Catalonia og Madrid de mest aktive med å legge til rette for denne type aktivitet. Det er imidlertid stor forskjell mellom hvilken profil de enkelte parkene får. Tres Cantos i Madrid er et senter for store multinasjonale selskapers forsknings- og utviklingsaktiviteter i Europa. Andre inntar i større grad inkubator- og spin-off-rollen som vi kjenner fra Norden, hvor de fleste er små og mellomstore bedrifter. Vi ser også en flytende grense mellom teknologiparker og industriparker. I stadig større grad er vi vitne til en sektorfokusering hos de nye parkene, som for eksempel innen bioteknologi og nanoteknologi i Madrid og Barcelona, romteknologi i Sevilla, informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Malaga og helse i Granada.

Enklere for norske selskaper

Om lag 150 norske bedrifter er etablert med egne selskaper i Spania. De fleste er salgsselskaper. Noen få har valgt etablering i tilknytning til parkene; som HolteGroup og i sin tid Telenor Media i Malaga. Parallelt med veksten i det spanske markedet, har vi sett en større interesse fra norske selskaper. Ved en etablering i Spania kan det, spesielt for de kunnskapstunge bedriftene, være interessant å vurdere lokalisering i en teknologipark. Dette gir nyttig veiledning i en startfase, samt rask tilgang til nettverk som det ellers tar lang tid å bygge opp. Dette kommer godt med i et marked hvor relasjoner er ekstremt viktig. Siden parkene er så vidt forskjellige, er det imidlertid viktig å finne rett profil, både hva gjelder sektorfokusering og tilgang til marked og nettverk. Flere teknologiparker posisjonerer seg for utenlandske selskaper.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.