Tredje jobb på fv 44 er utlyst

Tredje jobb på fv 44 er utlyst
Denne vegen skal få fire felt innen september neste år. De som er interessert i jobben må gi anbud innen 8. mars. Bilde: Anders Haakonsen

Fylkesveg 44 er en av to hovedveger inn mot Stavanger fra sør. Hensikten med utvidelsen er å bedre forholdene for kollektivtrafikken. De to nye feltene blir forbeholdt busser, men forholdene legges til rette slik at de også kan benyttes av en eventuell framtidig bybane.

Kollektivfeltene blir midtstilt. Mellom dem og de åpne feltene blir det rabatter. På hver side av vegen blir det sykkelfelt og fortau.

Total vegbredde blir 25,5 meter. Vegen blir utvidet mot begge sider. Til tross for den store bredden blir det ikke nødvendig å rive noen bygninger.

Strekningen som skal utvides går mellom Zetlitzveien og Breidablikkveien. Oppdraget omfatter også flytting og delvis utskifting av kommunale vann- og avløpsledninger.

Tilsammen 1,8 km av fylkesveg 44 får kollektivfelt i løpet av to år. Første entreprise ble fullført i høst. Strekningen er ca. 800 meter lang. Den går mellom Havneveien og Sjøhagen.

Andre entreprise gjelder den 400 meter lange strekningen mellom Sjøhagen og Zetlitzveien. Kontrakten på utvidelsen gikk til T Stangeland Maskin. I september neste år må jobben være fullført. Det må også den jobben som er ute på anbud nå.

Les mer om: