NYHETER

Tre vil utbedre fv 49 i Tysnes

Tre entreprenører vil utbedre to strekninger på fylkesveg 49 i Tysnes kommune i Hordaland. Det laveste anbudet kommer fra nabokommunen Stord. Det er på 32,1 millioner kroner.

Her i Uggdal, kommunesentret i Tysnes, slutter fortauet langs fylkesveg 49. Herfra skal det forlenges med 1,1 km sørover og kjørebanen skal utbedres. (Foto: Google)
Her i Uggdal, kommunesentret i Tysnes, slutter fortauet langs fylkesveg 49. Herfra skal det forlenges med 1,1 km sørover og kjørebanen skal utbedres. (Foto: Google)
5. feb. 2014 - 08:44

Det er Stord Anlegg som leder konkurransen. Mesta ligger på andreplass med et anbud på 35,6 mill. Nr. tre er Vassbakk & Stol med 37,9 mill.

Strekningene som skal utbedres ligger ikke langt fra sundet Langenuen som skiller kommunene Stord og Tysnes. Den ene strekningen er 1 100 meter lang. Den har sitt nordlige endepunkt i Uggdal, kommunesentret i Tysnes. Vegen skal få bedre geometri og forholdene for myke trafikanter skal bli bedre. Det blir fortau på hele strekningen. Under fortauet skal det legges ledninger for vann, avløp og tele.

Dårlig plass er årsaken til at man har valgt fortau i stedet for gang/sykkelveg. Det er flere høye skjæringer langs vegen.

Det er også dårlige grunnforhold på denne strekningen. Flere steder blir det masseutskifting. Langs et vann skal det støpes en ca. 40 meter lang støttemur.

Totalt skal det sprenges ca. 5500 kbm på de 1 100 metrene. Ca. 7 000 kbm løsmasser skal graves ut, og det skal legges 8 000 kvm asfalt.

Den andre strekningen ligger tre kilometer lengre sør. Her skal 600 meter av fylkesveg 49 utbedres. Vegen har i dag ett felt og møteplasser, men disse ligger så langt fra hverandre at det er problemer for tungtrafikken.

For å få en rask løsning på problemene skal 220 meter av denne vegen utvides til to felt. På resten av strekningen blir det etablert flere møteplasser.

Utbedringen av den sørlige strekningen skal fullføres i løpet av året. Fristen for å fullføre den nordlige strekningen er satt til 1. september neste år. 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.