Tre vil prosjektere Vinstra-Sjoa

Tre vil prosjektere Vinstra-Sjoa
Kartet viser hele strekningen Frya-Sjoa på E 6. Strekningen Vinstra-Sjoa som nettopp har vært ute på anbud, ligger til venstre for den vertikale streken nederst. Ill.: Statens vegvesen

Det nest laveste anbudet er på 58,2 mill, det høyeste på hele 83,8 mill. Det laveste ligger litt lavere enn Vegvesenet regnet med.

Navnene på de tre anbyderne er ikke offentlige foreløpig, fordi de konkurrerer på mer enn pris. Av tre kriterier som skal vektlegges, er prisen er det minst viktige. Totalkompetanse teller 35 prosent, det samme gjør beskrivelse av gjennomføring av oppdraget, mens konkurranse- og timepris teller 30 prosent.

Den som får kontrakten skal lage konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for den nye E 6-strekningen og får også ansvar for oppfølging i byggetiden.

Vegen får to felt og midtdeler. Det blir forbikjøringsfelt på deler av strekningen. En 3,6 km lang tunnel gjennom Teigkampen inngår i vegen. Det gjør også en bru over Lågen med en lengde på ca. 250 meter, pluss rundt 20 andre konstruksjoner. Opsjon på elektroarbeidet i tunnelen inngår i entreprisen.

Da jobben ble utlyst i mars, manglet det vedtak for flere reguleringplaner som strekningen berøres av. Nå mangler bare ett vedtak. Den aktuelle reguleringsplanen blir behandlet 14. juni. Alt tyder på at også den blir vedtatt.

Vegvesenet tar sikte på å tildele kontrakten før sommerferien.

Les mer om: