Tre tunneler til Kruse Smith

Tre tunneler til Kruse Smith
Kruse Smith skal drive tre tunneler på Laksevegen for 368,695 millioner kroner. Ill.: Statens vegvesen

Kontrakten ble underskrevet 7. oktober. Oppdraget består i å drive og sikre tre tunneler på fylkesveg 714, også kjent som Laksevegen. De tre er 2 585 meter lange Vaslagtunnelen, den 1 070 meter lange Fenestunnelen og den 215 meter lange Brattstiåstunnelen. Tunnelene ligger i Snillfjord kommune mellom Mjønes og Vaslag.

Laksevegen er også navnet på en vegpakke til en anslått pris på 1,6 milliarder kroner. Den består av mange delprosjekter. Kontrakten som Kruse Smith har fått, gjelder det andre delprosjektet i pakken.

Opptil halvparten av utgiftene til vegpakken skal finansieres med bompenger, men regningen for Vaslagtunnelen er holdt utenfor. Den finansieres med statlige rassikringsmidler fordi den erstatter en veldig rasutsatt vegstrekning. 250 millioner kroner er bevilget til tunnelen.

De tre tunnelene får profil T 9,5. Det meste av tunnelmassen vil gå med til tilstøtende veger. I disse inngår det noen store fyllinger som vil kreve mye sprengstein.

Rambøll har stått for prosjekteringen. Kruse Smith må fullføre jobben innen 20. desember 2013. Det er ingen delfrister.

Les mer om: