ARKIVNYHETER

Tre km g/s-veg i Tjøme åpnet

Emil Schøning-Olsen fra Lindhøy skole markerer at det er sammenhengende gang/sykkelveg langs fylkesveg 308 fra Tønsberg til Havnaveien. Eirin Østheim Pettersen (til venstre) og Sara Elisabeth Arnesen Silver holder snoren.
Emil Schøning-Olsen fra Lindhøy skole markerer at det er sammenhengende gang/sykkelveg langs fylkesveg 308 fra Tønsberg til Havnaveien. Eirin Østheim Pettersen (til venstre) og Sara Elisabeth Arnesen Silver holder snoren. Bilde: Jorun Sætre, Statens vegvesen
30. sep. 2010 - 01:33

Seremonien fant sted ved Lindhøy skole i Tjøme hvor det var aktivitetsdag med sykkel og trafikksikkerhet som tema. Representanter for kommunen, lensmannskontoret og Trygg Trafikk var til stede. Tre snorer ble klippet. De markerte at det var sammenhengende gang/sykkelveg i tre forskjellige retninger fra skolen.

Den siste brikken som falt på plass, var den tre kilometer lange strekningen Sundene-Glennebakken som ligger et stykke nord for skolen. For to år siden var det også fullt lovlig å gå på denne strekningen langs daværende riksveg 308, men langt fra tilrådelig. Det var ikke avsatt noen plass til å gå på, og biltrafikken gikk tett. Gang/sykkelvegen er nå klar for bruk på denne strekningen. Fremdeles gjenstår en del etterarbeid, som tilsåing av skråninger og montering av lysstolper. Dette vil bli avsluttet i løpet av høsten.

Det er Vestfold Anlegg fra Larvik som har utført entreprenørarbeidet, som omfatter utskifting av vann-, avløps- og kraftledninger i tillegg til arbeid med gang/sykkelvegen. Den opprinnelige kontraktsummen var på 24,63 millioner kroner, men den vil bli justert oppover. Det skyldes først og fremst at Tjøme kommune har investert mer i VA-ledninger enn opprinnelig planlagt, og at grunnforholdene var annerledes enn forusatt. Det viste seg å være mer fjell og mindre løsmasser i gang/sykkelvegens trasé enn byggherren var klar over.

Vegarbeidet vil utgjøre ca. 20 millioner kroner av det endelige oppgjøret til entreprenøren. Ekstraarbeidet og grunnforholdene er også bakgrunnen for at prosjektet har blitt forsinket. I følge den opprinnelige framdriftsplanen skulle jobben være fullført 15. november i fjor.

Ennå mangler det 2,8 km gang/sykkelveg langs fylkesveg 308 lengst i sør. Arne Olav Lund fra Larvik er i full gang med å løse dette problemet. Kontraktsummen er på 29 millioner kroner. I juni 2012 skal jobben være gjort. Da får gående og syklende egen trasé langs hele fylkesveg 308 fra Tønsberg gjennom Nøtterøy og Tjøme til Verdens Ende, en strekning på 24 km.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.