IT

Tre forsvarstopper ute av korrupsjonssaken

Jan Reksten, nylig fratrådt sjef for Fellesoperativt hovedkvarter.
Jan Reksten, nylig fratrådt sjef for Fellesoperativt hovedkvarter. Bilde: Hansen, Alf Ove

Korrupsjonssakene mot Jan Reksten, Arne Morten Grønningsæter og Atle Torbjørn Karlsvik ble i dag henlagt.

Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea sier det var hensiktsmessig å offentliggjøre beslutningen om henleggelse nå, fordi Gulating lagmannsrett fredag starter ankesaken mot kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik. Han ble i fjor høst ble frifunnet i Bergen tingrett for å ha belastet Forsvaret med private reiseregninger.

– Det er ikke uvanlig at en sak behandles slik, men det er heller ikke noen grunn til å avvise at tidspunktet har sammenheng med Karlsviks ankesak, sier Schea.

Fortsetter for fullt

Førstestatsadvokaten sier siktelsene for øvrig opprettholdes, og etterforskningen pågår for fullt for de andre som er siktet i saken. Han understreker at ingen andre sider av sakskomplekset har endret seg selv om siktelsen mot de tre offiserene nå er henlagt.

– Formålet med etterforskningen har vært å skaffe opplysninger for å avgjøre om det er grunnlag for straffeforfølging. For de tre offiserene har etterforskningen vist at det ikke er noe slikt grunnlag, sier Schea.

Golftur

Det var i desember i fjor at i alt tolv offiserer i Forsvaret ble siktet for overtredelse av korrupsjonsbestemmelsen i straffelovens paragraf 276a. Det ble også gjennomført en razzia mot de siktede samtidig som siktelsen ble tatt ut.

Mistanken gikk ut på at de forsettlig hadde mottatt utilbørlige fordeler fra Siemens-konsernet i form av dekning av hotellopphold og annet under en golftur til Alicante i Spania i mars 2004. I tillegg ble tre selskaper siktet for å ha gitt fordeler.

Det var et utvalg under ledelse av sorenskriver Nils A. Dalseide, det såkalte Dalseide II-utvalget, som undersøkte om bedrifter har gitt ansatte i Forsvaret noen fordeler samtidig som firmaene har stått for leveranser til Forsvaret.

Med utgangspunkt i utvalgets andre delrapport startet Økokrim etterforskning på sommeren i fjor.

Les mer om: