DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tre entreprenører ga pris på driftskontrakten på E6 nord i Trøndelag

Kontrakten som Statens vegvesen har lyst ut omfatter til sammen 300 kilometer vei, inkludert rundt 30 kilometer gang- og sykkelvei.

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal.
Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal. Illustrasjonsfoto: Tomas Rolland.
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
24. mars 2021 - 16:25

Av tre tilbud som kom inn, er det Veidekke Industri som ligger lavest. De har dagens driftskontrakt.

– Vi kjenner Veidekke godt her i Trøndelag og ser fram til videre samarbeid med dem, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme i Statens vegvesen.

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar sikte på at vi kan undertegne kontrakt med entreprenøren i løpet av april, sier Holme i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 med en varighet på fire år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten i inntil tre år.

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Veidekke Industri

236.713.623 kr

Svevia

247.766.650 kr

Mesta

281.797.802 kr

Drift av E6 nord i Trøndelag og riksvei 73 i Nordland

Kontrakten gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er riksvei 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. Årsaken til det er at E6 Helgeland sør ble realisert gjennom en såkalt veiutviklingskontrakt, som gir entreprenøren ansvar for både prosjektering, bygging, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år. Riksvei 73 var ikke en del av dette vegprosjektet.

– Til sammen er det snakk om å drifte i overkant av 300 kilometer vei inkludert rundt 30 kilometer gang- og sykkelvei, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner året rundt. I tillegg omfatter oppdraget mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, sier Holme.

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal.

Det er stor variasjon i trafikkmengden på veinettet, alt fra ned i 150 i årsdøgntrafikk noen steder til 15.000 i årsdøgntrafikk i byområdene i Verdal og Steinkjer.

Flere selskaper kjemper om konkurrerer om å få kontrakten for fylkesveiene i Nordland . Bildet er ment som illustrasjon-
Les også

Nordland: Fem firmaer kjemper om kontrakt til 500 millioner

Økt fokus på klima- og miljømål

Statens vegvesen skjerper miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksvegi som Vegvesenet lyser ut i år har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør og kan sammen med entreprenørene våre evaluere hva slags tiltak som har effekt, sier Holme.

Hittil har entreprenørene kun rapportert på type og mengde drivstoff.

– Statens vegvesen legger opp til et samarbeid med driftsentreprenørene for å få ned CO2-utslippene i driften av riksveiene. Slik legger vi til rette for å belønne entreprenører som har gode løsninger, sier Holme.

Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Fra 1. juli og i tre år fremover er Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo stengt for all trafikk.
Les også

Datoen for Ring 1-stenging er klar

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.