OLJE OG GASS

Tre av ti offshorearbeidere: – Produksjon settes foran sikkerhet

PRIORITERER PRODUKSJON: Mange offshoreansatte melder at sikkerhet nedprioriteres i forhold til å holde produksjonen i gang.
PRIORITERER PRODUKSJON: Mange offshoreansatte melder at sikkerhet nedprioriteres i forhold til å holde produksjonen i gang. Bilde: Harald Pettersen / Equinor
Ole K. Helgesen
25. juni 2010 - 10:27

I forbindelse med den årlige rapporten ”Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)” har Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomført en omfattende spørreundersøkelse av nesten 7000 offshoreansatte i petroleumssektoren.

Skal undersøkes

På tross av forbedringer siden 2008 er det mange som mener mangelfullt vedlikehold og svakheter ved ulike prosedyrer og rutiner går utover sikkerheten. Nesten en tredjedel av de offshoreansatte mener at hensynet til produksjon i praksis går foran hensynet til HMS. Like mange mener at rapporter om ulykker eller farlige situasjoner ofte blir "pyntet på".

Oljeindustriens Landsforening skal undersøke svarene nærmere.

– Vi må ta alle slike besvarelser alvorlig. Men samtidig må det understrekes at vi ikke vet hvilke faktorer som ligger bak disse tallene. Det kan for eksempel være noen som føler at de ikke har blitt hørt, mens de i realiteten har blitt det, sier informasjonssjef for HMS i OLF, Kjetil Hjertvik.

Han sier sikkerhet står øverst i forbindelse med alle aktiviteter på sokkelen.

Viktig åpenhet

– Fra toppledelsen til operativ ledelse på installasjonen settes helse, miljø og sikkerhet foran alt. Og det legges stor vekt på å kommunisere dette til de ansatte. Risikonivårapportene til Ptil viser at sikkerheten på sokkelen stadig blir bedre, og de sokkelansatte mener sikkerheten stadig bedres.

OLF mener sikkerheten blir styrket av slike undersøkelser som Ptil har gjennomført.

– Åpenheten på norsk sokkel gjør at alle viktige aspekter blir belyst. Disse undersøkelsene gir oss grunnlag til å peke ut hvilke områder vi i samarbeid med myndighetene bør fokusere ekstra på, sier Hjertvik

Ptil mener også at åpenheten på sokkelen styrker sikkerheten. Pressetalsmann i tilsynet, Ole-Johan Faret, trekker frem at vi i Norge har utstrakt grad av partsmedvirkning gjennom arbeidsmiljøundersøkelser, vernetjeneste, åpne møter knyttet til sikker jobbanalyse og åpent tilgjengelige prosedyrer.

Bedre enn før

Sjefingeniør Øyvind Lauridsen i Ptil understreker at resultatene har bedret seg.

- Vi ga uttrykk for bekymring dette for første gang i 2001, og vi uttrykte den bekymring overfor næringen, blant annet gjennom Sikkerhetsforum. Vi har konstatert en generell forbedring i resultatet siden da, men er selvfølgelig ikke fornøyd med at det fortsatt er så mange som mener at hensynet til produksjonen går foran hensynet til HMS eller at det pyntes på rapporter om ulykker eller farlige situasjoner, og det følges opp blant annet gjennom tilsyn med de deler av næringen som kommer dårlig ut på slike spørsmål.

Han utdyper:

- Det skal for ordens skyld presiseres at på spørsmålet om hensynet til produksjonen går foran hensynet til HMS vet vi ikke i hvilke aspekter av HMS begrepet som den enkelte har vektlagt når de har svart. Det kan være alt fra rene velferdsmessige aspekter til forhold som har betydning for helse eller sikkerhet.Les hele rapporten her .

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.