KLIMA

Trapper opp forskning på surt hav

Norge trapper opp forskningen for å studere virkningene av et surere hav.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Bilde: Colourbox

Forsuring kan få dramatiske konsekvenser for livet i havet.

Havforskningsinstituttet bygger nå nye forsøksanlegg både i Austevoll og Matre, og vil bruke mye kompetanse og ressurser for å undersøke hvordan et surere hav vil påvirke organismer i hele næringskjeden, heter det Havforskningsrapporten 2010, som lanseres tirsdag.

Rammer næringskjeden

Menneskeskapte CO2-utslipp fører til at havet tar opp mer CO2 fra atmosfæren. Et surere hav har mindre tilgjengelig kalk, og det rammer direkte alle dyr som bygger skall, blant annet koraller, mange planktonarter og små krepsdyr. Disse utgjør en viktig del av kostholdet til mange fiskeslag.

Fortsetter utslippene av CO2 som før, vil det bety en betydelig risiko for produksjonen i de marine økosystemene, kanskje allerede i dette hundreåret, skriver Havforskningsinstituttet i sin rapport.

Kunnskapshull

Forsuringen av havet kan beregnes med høy grad av nøyaktighet. Men det er fortsatt store kunnskapshull når det gjelder hvordan marine organismer reagerer, biologisk og kjemisk. Globale modellberegninger viser at forsuringen vil bli størst på høye breddegrader. Det krever at Norge tar et spesielt ansvar på dette området, heter det i rapporten.

I de nye forsøksanleggene som er under etablering vil Havforskningsinstituttet undersøke hvordan ulike arter reagerer under forskjellige CO2-konsentrasjoner, forsuringsgrader og temperaturer. Forsøksorganismer vil bli valgt fra hele næringskjeden. De vil omfatte både arter som koraller og kråkeboller, som er svært sårbare for forsuring, og økonomisk viktige fiskeslag. (©NTB)

Les mer om: