Transportvisjoner uten prislapp

Transportvisjoner uten prislapp
VISJONÆR: - For å ha det bra i Kolbotn må jeg komme meg raskt til Oslo og tilbake, sa Geir Isaksen, konsernsjef i NSB. Bilde: Fredrik Drevon

Et tallrikt publikum satt som tente LED-lys da Rom Eiendom i dag arrangerte konferansen Ta sentrum tilbake på Thon Opera hotell i Oslo.

Undertittelen for konferansen var "Et levende sentrum med gode byrom styrker byens tiltrekningskraft."

– En formidabel jobb

Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, åpnet med å fortelle at i 2030 vil 300.000 mennesker være innom Oslo S hver dag.

– Oslo S er et knutepunkt, handelssted og arbeidssted, men ikke et hjemsted. Mange vil bo i Oslo, men få vil bo i sentrum.

– Det skal være godt å være her, og lett å komme seg herfra, sa Isaksen, og la til at jernbanenettet er sprengt i dag.

Geir Isaksen: – Oslo-området er viktigst

Isaksen sa at vi må finne komplementære løsninger for tog, trikk, buss og bane. Vi må se behovene til stat, fylke og kommuner i sammenheng, holde trykk på gjennomføring, og få bedre forutsigbarhet på investeringer.

– Jobben er formidabel og vi har ikke tid til småkrangler, sa Isaksen.

Da Isaksen sa at jernbane er effektivt og vakkert, var det bare én person i salen som klappet. Resten lo.

Isaksen nevnte gang på gang hvor viktig det er "å ha helheten for øye", men sa ingenting om hvordan denne helheten skal finansieres, eller hvordan lokaltog skal bli mer presise.

METRO: Bernt Reitan Jenssen, adm. dir i Ruter, ønsker seg metro fra Majorstua til Fornebu, men nevner ikke finansiering eller tidsramme. Foto: Fredrik Drevon

Ny bussterminal

Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. i Ruter, sa at biltrafikk må vike for kollektivtrafikk med hensyn til trafikkveksten.

– Ruter vil gjøre det enklere å reise kollektivt, noe som innebærer ny infrastruktur og en helt ny plan.

Blant de konkrete forslagene Jenssen la frem var ny bussterminal i Oslo, siden dagens bussterminal på Vaterland er sprengt.

Elektrifisering av bussene

Jenssen vil også ha metro fra Majorstua til Fornebu, nytt knutepunkt på Skøyen for trikk, metro og tog; metro på Olaf Ryes plass på Grünerløkka og elektrifisering av bussparken.

– Ruter vil kombinere god fremkommelighet med godt bymiljø, sier han.

Når det skal skje og hvor pengene skal komme fra, var imidlertid momenter Ruter-direktøren ikke fant tid eller anledning til å komme inn på.

Drammen forvandlet

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, fremsto som en dreven selger for byen som på 1990-tallet ble regnet som et ikke-sted og som i 2008 ble kåret til best i Europa på byutvikling.

– Stasjonsområdet er forvandlet fra trafikkområde til byrom. Vi satser på en tett og kompakt by med utvikling langs elven, lød budskapet fra den engasjerte ordføreren.

Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo, sto derimot med ansiktet ned i manuskriptet og liret av seg selvfølgeligheter som at Operaen er blitt Oslos storstue.

Les mer om: