Transformatorer til sentralnettet

  • energi

Det betyr at 154 transformatorer til en verdi på 337 millioner flyttes over til sentralnettet.

For de aller fleste nettselskapene og forbrukerne innebærer dette ingen betydelige endringer i nettleien.

Det er Olje- og energidepartementet som har bedt om endringen.

NVE har hatt saken ute på høring hos de nettselskapene som er berørt, og tilbakemeldingen på den varslede endringen har i hovedsak vært positiv.

De fleste ser det som fordelaktig å dele kostnadene med transformatorene mellom flere selskaper.

Når transformatorene flyttes, vil sentralnettstariffen øke og regionalnettstariffen reduseres der transformatoren flyttes fra.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå