KRAFT

Trakk seg som følge av inkompetanse

INKOMPETENT: Styrene i mange av landets små kraftselskaper består i altfor stor grad av mennesker uten faglige kvalifikasjoner som er relevant for selskapene.
INKOMPETENT: Styrene i mange av landets små kraftselskaper består i altfor stor grad av mennesker uten faglige kvalifikasjoner som er relevant for selskapene.

Dette er saken

I januar i år forsvant strømmen i seks døgn i Steigen kommune. Da stormen rasert hovedkraftlinjen, skulle Nord-Salten Kraftlag legge over strømforsyningen til reservelinjen. Da kollapset også denne, og årsaken var materialtretthet i opphengsklemmene som førte til fasebrudd.

I etterkant har Nord-Salten Kraftlag innrømmet at kontrollrutinene av reservekraftlinjen har vært dårlige.

– Vi har ikke hatt kontrollører oppe i mastene, innrømmet e-verkssjef i selskapet, Asbjørn Hansen, i et intervju med Teknisk Ukeblad i mars.

– Problemstillingen må tas på alvor

Kommunikasjonsdirektør i EBL, Kristian Pladsen, mener problemstillingen som Sigmund Normann reiser må tas alvorlig.

– Ja, dette er noe nettselskapene må ta på største alvor. Normann har lang fartstid i bransjen, så denne problemstillingen må nettselskapene ta inn over seg, sier Pladsen.

Han vil likevel ikke si noe om faglig inkompetanse i styrene er et generelt problem for nettselskaper i utkant-Norge.

– Jeg har ikke den nødvendige oversikten over samtlige selskaper til å kunne vurdere dette. Men et hvert styre i nettselskapene må ha en aktiv holdning til en slik kritikk. Kompetansesammensetningen i styrene til nettselskapene er et uhyre viktig element, sier Pladsen.

Han poengterer at Nord-Salten Kraftlag ikke er medlem i EBL.

– I EBL fokuserer vi stort på kompetanseutvikling både innenfor styrene og administrasjonene i medlemsselskapene våre. Slik burde det være i alle nettselskaper, sier Kristian Pladsen.

Nå tar sivilingeniøren fra Fauske bladet fra munnen og sier hva han mener om årsakene til kanskje tidenes største strømstans i Norge.

– Styrekompetansen må bli bedre i nettselskapene i Norge, sier Sigmund Normann.

Han mener det trengs en større bredde i styresammensetningen enn det som er tilfellet i dag.

Mangler kompetent styre

– I dag utpekes mange politikere og toppledere til styrene i nettselskapene. Disse har ofte ikke den nødvendige elektrofaglige bakgrunnen eller driftserfaring nok til å kunne gi styrene den bredde som er nødvendig for nettselskaper i utkant-Norge, hveder Normann.

Problemet er ikke det samme i større selskaper med hovedkontor lokalisert til de store byene.

- I disse selskapene er det lettere å få tilfredsstillende rekruttering til fagmiljøet i administrasjonen, sier Normann.Verste strømstans

Han mener at strømstansen i Steigen i januar i år antagelig er det mest alvorlige som har rammet et nettselskap gjennom tidene i Norge.

– Når de økonomiske tapene til nettselskapet måles i forhold til selskapets omsetning, er nok dette det mest alvorlige driftsuhellet noen gang. De totale kostnadene til Nord-Salten Kraftlag i form av Kile-kostnader og erstatninger til kunder i Steigen, vil beløpe seg til nærmere 30 millioner, sier Normann.Skjønte alvoret

Som tidligere varamann valgte sivilingeniøren å trekke seg da han var klar over omfanget av skadene etter strømstansen i Steigen.

– Med 30 års driftserfaring følte jeg at jeg ikke fikk bidra til styrets arbeid i denne alvorlige saken. Derfor tok jeg konsekvensen av det ved å trekke meg. Ansvaret ligger hos styret, og kontrollen må gjenopprettes her med større bredde i sammensetningen, sier Normann.Skal svi økonomisk

Han mener nettselskapene skal svi skikkelig ved lignende uhell som i Steigen

– De må lide store økonomisk tap hvis de ikke gjør jobben sin. Derfor bør myndighetene avvente innføring av nye kontrollrutiner inntil det er opparbeidet større erfaring med den nye kompensasjonsordningen til abonnentene som ble innført 1. januar i år, sier han.

Eiernes tap i Nord-Salten Kraftlag på grunn av strømstansen i Steigen er i alle fall stort nok, påstår han.

- De kommer til å sørge for at historien ikke gjentar seg – uavhengig av intervallene for toppbefaringer av ledninger, sier Sigmund Normann.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.