OLJE OG GASS

Total manglet barrierer på Elgin

Mye tyder på at Total ikke har hatt tilstrekkelige barrierer på utblåsningsbrønnen, mener brønn­ekspert.

Bilde: Total

Gassutblåsningen på Elgin

  • 25. mars måtte Total evakuere over 230 arbeidere fra Franklin/Elgin-feltet på britisk sokkel etter en gassutblåsning.
  • Kilden til lekkasjen er en forseglet brønn som ligger 4000 meter under havbunnen, men 1500 meter over hovedreservoaret.
  • Utblåsningsbrønnen lekker nå rundt 200 000 kubikkmeter gass hver dag
  • Total har engasjert et team fra selskapet Wild Well Control, som skal pumpe tungt boreslam ned i brønnen for å overvinne trykket.
  • Parallelt med den operasjonen bores det to avlastningsbrønner, som er en tryggere måte å få kontroll over brønnen.

 

Total jobber nå på spreng med å få stoppet utblåsningen fra Elgin-feltet på britisk del av Nordsjøen.

Dokument

I et dokument som vurderer Elgin og Franklin-feltets utfordringer etter produksjonsstart, kommer det frem at Total sannsynligvis ikke har hatt tilstrekkelige barrierer på utblåsningsbrønnen på Elgin-feltet.

Dokumentet beskriver hvordan operatøren har vært avhengig av å ha et konstant trykk i brønnen i form av en væskekolonne i ringrommet og trykk fra plattformen for å hindre innstrømning av gass fra en sekundær formasjon over hovedreservoaret.

Operatøren er avhengig av å regulere dette trykket under produksjon for å hindre at ringromstrykket skal overstige stålrørenes designtrykk.

Det betyr at en evakuering av plattformen eller en teknisk svikt vil gjøre det umulig å opprettholde trykket, og barrieren er tapt.

Det er i dag krav om at alle brønner skal ha to barrierer for å hindre lekkasje eller utblåsning. Barrierene kan være fôringsrør/sementering, eller sikkerhetsventil i kombinasjon med disse.

Problemer i lang tid

Det fremkommer at Total over mange år har hatt problemer med lekkasje fra et sekundært reservoar som ligger 1500 over hovedreservoaret på feltet.

Såkalte mikrosprekker har oppstått mellom rør og sement, ettersom det har vært utsatt for høye temperatursvingninger.

Ettersom det har blitt boret flere brønner på feltet, har også området blitt depletert og sunket sammen. Dokumentet, som er fra 2006, beskriver hvordan enkeltbrønner har fått store skader på grunn av sammensynkingen av reservoaret.

Rapporten beskriver at dette har vært et problem på flere av brønnene på feltet, men Teknisk Ukeblad er ikke kjent med hvor mange.

Les også: Slik skal Total stoppe Elgin-lekkasjen

På tynn is siden 2006

Brønndrepeekspertene i Acona mener dokumentet vitner om at Total bør ha vært klar over utfordringene på Elgin-feltet lenge før utblåsningen skjedde.

– Rapporten kan vitne om at man allerede i 2006 var klar over barrieresituasjonen på feltet. I Norge har dette med brønnintegritet og overvåkning av brønner hatt stor fokus, ikke minst etter at den nye Norsok-standarden for brønnintegritet ble publisert i 2004, sier direktør for bore- og brønnteknologi i Acona, Thorleif «Totte» Lager.

Petroleumstilsynet (Ptil) har lenge jobbet med å sette fokus på sikkerhet rundt gamle brønner på norsk sokkel. Senest i februar gikk tilsynsorganet ut med en formaning om at alle operatørselskaper skulle oppgi sine planer for plugging av midlertidig forlatte brønner.

Bakgrunnen for Ptils krav var at det ble avdekket at det var langt flere midlertidige forlatte brønner på norsk sokkel enn tidligere antatt, og mange av dem i dårlig forfatning.

Les også: Langt flere hydrokarbonlekkasjer hos britene

Norsk ekspertise skal stanse gassutblåsningen

Har fokus i Norge

Daglig leder i Acona Well Flow Technology, Trygve Rinde, sier til Teknisk Ukeblad at de opplever at norsk oljevirksomhet har fokus på brønnintegritet.

– Ptils engasjement og deres krav til operatørene om å rapportere status på alle brønner, vitner om at dette har fokus i Norge, sier Rinde.

Pressetalsmann i Ptil, Øyvind Midttun, sier at Ptil nå er fornøyd med hvordan oljeselskapene håndterer brønnene.

– Samtlige brønner i de mest alvorlige kategoriene er nå enten plugget eller har en tidfestet plan for dette. Det er også positivt at selskapene har igangsatt arbeid for å sikre brønnintegriteten i de gjenværende. I sum vil dette innebære en kontinuerlig bedring av situasjonen utover i 2012. Vi har fulgt opp, og vi fortsetter å følge opp selskapenes arbeid med dette, sier Midttun.

Les også: Elgin-lekkasje skaper gassmangel

Vurderer å sende inn «hellfighters»

Statoil borer i marerittreservoar

Total om Elgin: Et inferno i jordens indre 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.