Torskeselskap tar i bruk ny type solcelleanlegg

Konseptet er mer kostbart enn landstrøm, men det er et poeng i seg selv å bruke ny teknologi, mener samfunnskontakt i Gadus Group.

Torskeselskap tar i bruk ny type solcelleanlegg
Bildet viser pilot-solcelleanlegget som er testet i Storfjorden. Det første kommersielle anlegget skal ligge i Voldsfjorden. Foto: Gadus Group

Konseptet handler om å plassere solceller i brukte oppdrettsmerder og bruke dette som kraftforsyning til oppdrettsanlegg