Toppfolk skal se på jernbaneutvikling

Toppfolk skal se på jernbaneutvikling
JERNBANEGRUPPE: Arbeidsgruppen skal blant annet drøfte organiseringen av jernbanesektoren, ansvars- og samarbeidsforhold, kompetanse og regelverk som fremmer gode løsninger. Bilde: Nordby Carl Martin

Departementsråd Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet skal lede gruppen.

Enger og Enger

Arbeidsgruppen består ellers av jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket, konsernsjef Einar Enger, NSB AS, administrerende direktør Linda Bernander Silseth, Flytoget AS, leder Erik Johnsen, Statens jernbanetilsyn, en representant for ledelsen i Logistikk- og transportarbeidernes Landsforening (LTL), og ekspedisjonssjef Knut Rønning, Samferdselsdepartementet.

Avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen og underdirektør Cecilie Taule Fjordbakk, begge Samferdselsdepartementet, er sekretariat for gruppen.

Skal kartlegge utfordringer

Hovedoppfordringen for jernbanen er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell.

Gruppen skal ifølge Kleppa identifisere, systematisere og analysere øvrige relevante utfordringer på jernbaneområdet.

Den skal blant annet drøfte organiseringen av jernbanesektoren, ansvars- og samarbeidsforhold, kompetanse og regelverk som fremmer gode løsninger. (©NTB)

Les mer om: