(Bilde: Bjørnflaten, Thomas )

Tomra kjøper gruveteknologi

  • Industri

Det er Tomras heleide datterselskap TiTech AS som har kjøpt opp UltraSort Group.

50 anlegg solgt

TiTech har som mål å bli ledende leverandør av sensorbaserte gjenkjennings- og sorteringssystemer, også til gruveindustrien, og oppkjøpet av UltraSort er et ledd i denne prosessen.

Selskapet omsatte for ca 35 millioner kroner i 2007. Til sammen er det solgt over 50 Ultrasort sorteringsanlegg, hovedsakelig i Canada, Afrika og Australia.

Patentert teknologi

Av kjøpesummen på 160 millioner, utgjør goodwill og andre immaterielle verdier 150 millioner kroner.

TiTech startet i 1993, som et resultat av et internt prosjekt hos emballasjeleverandøren Elopak, og var da basert på sensorteknologi innen avfallssortering.

Selskapet har vært eid av Tomra siden 2004.