Tømmer kassen til Statkraft

KRITISK: - Statkraft er en bedrift, som bør sees på som en bedrift, sier styreleder Arvid Grundekjøn, som er svært kritisk til statens utbyttepolitikk.
KRITISK: - Statkraft er en bedrift, som bør sees på som en bedrift, sier styreleder Arvid Grundekjøn, som er svært kritisk til statens utbyttepolitikk. (Bilde: mona sprenger)
  • Kraft

«For Statkraft SF foreslås det et utbytte på 3 740 mill. kroner. Det utgjør 85 pst. av departementets anslag for konsernets årsresultat etter skatt og minoritetsinteresser justert for urealiserte gevinster og tap.»

Denne tørre setningen hadde nok ikke styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn, ønsket å lese i år. For regjeringen fortsetter å ta ut utbytte fra energigiganten, mot selskapets vilje.

Litt lavere enn tidligere

– Vi konstaterer at utbyttet i år er litt lavere enn tidligere år, men oppfatter samtidig at vår søknad er gjenstand for en grundig vurdering i departementet, sier Grundekjøn til Teknisk Ukeblad.

Likevel er altså ikke styrelederen like negativ i år som han var i fjor.

I fjor tok regjeringen ut massive ti milliarder kroner, noe som utgjorde 98 prosent av selskapets overskudd. Dette fikk Grundekjøn til å sende ut en pressemelding hvor han påpekte at størrelsen på utbyttet ikke var i tråd med styrets anbefaling.

Sendte brev i februar

I februar i år sendte Statkraft et brev til eieren, Nærings- og handelsdepartementet, hvor selskapet la frem strategi for videre utvikling fram til 2015 med tilhørende investeringsplan og behov for styrking av egenkapitalen. Der ble det understreket et behov for å beholde mer av kapitalen i selskapet.

Nå kommenteres brevet i statsbudsjettet, og departementet fremhever at planen reiser omfattende spørsmål om Statkrafts framtidige rolle, både i Norge og i utlandet. Disse spørsmålene er til vurdering i Nærings- og handelsdepartementet.

– Vi må vel se dette som nå foreligger som en utsettelse av det å ta stilling til våre henvendelser om justert utbytte og kapitalbidrag. Vi oppfatter dette som at departementet tar seg god tid for å foreta en grundig vurdering. Jeg oppfatter det ikke som at departementet ikke er positive til vår søknad om ny kapital, sier styrelederen til Teknisk Ukeblad.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå