Togradio på skinner

  • Samfunn

Siemens fikk kontrakten på leveranser av teleinfrastruktur tidligere i høst.

Bevilgningene betyr at utbyggingen vil følge oppsatt tidsplan med første strekning Bodø - Rognan klar for GSM-R kommunikasjon 1. april neste år.

Innen 1. oktober skal også Nordlandsbanen fra Bodø til Trondheim, Raumabanen og Rørosbanen være utstyr med GSM-R. Disse strekningene har i dag ikke noe eksisterende togradiosystem.

Jernbaneverkets andre store investeringspost for neste år er 1.082 millioner til utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. De totalt økte investeringene finansieres delvis ved en reduksjon av bevilgninger til vedlikehold.

- Planlagte vedlikeholdsoppgaver for 250 millioner kroner må utsettes, men dette skal ikke gå ut over sikkerheten i togtrafikken, sier jernbanedirektør Steinar Killi.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå