KARRIERE

Tøffest for offshore og maritim: Slik opplever norske teknologiselskaper krisen

Yammer, Kahoot og Skype er noen av løsningene selskapene tyr til for å holde ansatte samlet.

Ansatte i Aibel bruker Skype og Teams for å kommunisere om prosjekter og internt i avdelingene. Yammer er også flittig brukt, ifølge konsernsjef Mads Andersen. I andre selskaper brukes også Kahoot og Skype for å holde kontakten mellom medarbeiderene.
Ansatte i Aibel bruker Skype og Teams for å kommunisere om prosjekter og internt i avdelingene. Yammer er også flittig brukt, ifølge konsernsjef Mads Andersen. I andre selskaper brukes også Kahoot og Skype for å holde kontakten mellom medarbeiderene. Kollasje: Tore Stensvold/Ole Petter Pedersen
16. apr. 2020 - 05:15

Karriere360 har sjekket status for en gruppe teknologiselskaper, omtrent én måned etter at tiltakene mot koronaviruset ble iverksatt av regjeringen og Stortinget.

Et av selskapene som er delvis hardt rammet, er Kongsberg Gruppen. Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie peker på at det særlig er den maritime virksomheten som er rammet. 550 ansatte i Norge har fått varsel om permitteringer.

– Maritim næring er berørt av lavere aktivitet i olje- og gassmarkedet. Forsvarsvirksomheten er også berørt, men i mindre grad – blant annet fordi virksomheten utfører samfunnskritiske oppgaver, oppsummerer Lie.

Enkelte prosjekter er satt på vent, også for å sikre likviditeten i selskapet. Ifølge Lie har Kongsberg Gruppen foreløpig ikke fått nye oppdrag som direkte kan relateres til koronakrisen.

Virtuell lunsjpause og morgenkaffe er populært

Med over 4.000 ansatte som jobber hjemmefra, har Kongsberg Gruppen som alle andre i stor grad brukt digitale møteplasser for å kommunisere. Ingen skal sitte isolert med sine oppgaver.

– Virtuelle lunsjpauser og morgenkaffen har blitt en stor hit i organisasjonen. I tillegg fikk vi raskt opp et nyhetsbrev hvor vi flere ganger i uken deler informasjon, på tvers av selskapet. Her og på intranettene våre presenterer vi løpende historier, råd og erfaringer fra alle forretningsområder. Vi jobber også systematisk med å veilede linjeledere i hva de kan gjøre for å bidra til et godt arbeidsmiljø i sine avdelinger, forteller Lie.

Kongsberg Gruppen forventer nye tiltak fra regjeringen, som er rettet mot å sikre umiddelbar verdiskaping.

– Myndighetene har flere gryteklare fartøysprosjekter som det nå er riktig å sette i gang. Ved å forsere bygging av allerede planlagte skip vil det skapes mye aktivitet i hele industrikjeden. Det vil da være helt avgjørende at disse gryteklare prosjektene skaper sysselsetting, har norsk innhold, en bærekraftig profil og et stort eksportpotensial, avslutter Lie.

Aibel bruker Yammer og har allmøter i Teams

Aibel er en av Norges største selskaper innen olje- og gassektoren. Konsernsjef Mads Andersen har sendt ut varsel om permittering til 3.200 ansatte i Norge, men foreløpig er bare noen få permittert. Flere hundre innleide, utenlandske arbeidere har imidlertid reist hjem.

Andersen oppfordrer sterkt myndighetene til ikke å skrinlegge pågående prosjekter. Men den lave oljeprisen er en utfordring i så måte, påpeker han.

– Det vil bli store tap av verdier og arbeidsplasser på tross av tiltakene fra myndighetene. I denne bransjen er det 200.000 ansatte med høy kompetanse både innenfor olje og gass, men også fornybar energi, CO₂-fjerning og så videre. Kompetansen i denne næringen vil være vesentlig for videre teknologiutvikling innen energiindustrien. Jevn aktivitet vil bidra til å opprettholde viktige arbeidsplasser i hele landet, påpeker konsernsjefen. Han viser til at Norsk Industri har gitt innspill til regjeringen om ytterligere tiltak for olje- og gassnæringen.

Ansatte i Aibel bruker Skype og Teams for å kommunisere om prosjekter og internt i avdelingene.

– I et av våre større prosjekter ble det avholdt «allmøte» på Teams hvor en effektivt og vellykket gjennomførte møtet med over hundre deltakere. Mange ansatte er flinke til å bruke våre interne kommunikasjonskanaler som Teams chat og Yammer, kommenterer Andersen.

Les også

Har endelig fått permanent tillatelse til togdrift på Vestfoldbanen

Graderte permisjoner i Multiconsult

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult kan registrere at en del prosjekter er stanset eller utsatt, selv om han beskriver produktiviteten fra hjemmekontor som høy.

Selskapet satte krisestab samme dag som regjeringen iverksatte de omfattende tiltakene, 12. mars. Noen ansatte i Multiconsult er permittert, men selskapet har valgt å fordele belastningen på flere.

– Vi bruker gradert permisjon i utstrakt grad for å minske utfordringene for de av våre medarbeidere via har sett oss nødt til å permittere, forklarer Christensen.

Selv om det er usikre tider, har selskapet også fått nye oppdrag.

– Imidlertid er vi usikre på hvor mange nye muligheter det blir å regne på dersom krisen varer over tid. Det er positivt at de store offentlige aktørene er bevisst sitt ansvar og øker tempoet på nye prosjekter. Dette vil likevel ikke på sikt demme opp for bortfall av oppdrag dersom mange private aktører velger å utsette nye prosjekter.

Han savner flere tiltak fra regjeringen spesielt rettet mot rådgiverbransjen. Hva tiltakene som til nå er lansert vil ha å si for Multiconsult, er foreløpig usikkert.

– Det har vært flere tiltak overfor samferdselssektoren, noe som er positivt. Men vi savner ytterligere tiltak over for bygg- og eiendomssektoren. Skjevfordelingen kan medføre utfordringer. Vi skal klare å omdisponere deler av organisasjonen, men nye byggprosjekter er en svært stor del av bransjens totale omsetting.

Nok å gjøre i Bane Nor

Et samferdselsselskap som foreløpig er relativt lite påvirket av krisen, er Bane Nor. Konsernsjef Gorm Frimannslund har oppmerksomheten rettet mot at togene skal gå.

– Persontogene går for at kritisk personell i samfunnet skal komme seg til og fra jobb. Godstogene går for å sikre forsyningssituasjonen. Produksjonen ser så langt ut til å ha blitt lite påvirket av koronakrisen.

Siden aktiviteten er høy, har Bane NOR heller ingen planer om permitteringer. Selskapet har avlyst et par konkurranser, men fortsetter med prosjektene de allerede er i gang med. Ulike karanteneregler i forskjellige kommuner har vært den største utfordringen.

Internt i selskapet har Bane Nor digitale allmøter, der mange deltar.

–  God interninformasjon og hyppige møter i Teams er blant det vi har gode erfaringer med. Mange avdelinger og fagmiljø har tatt gode sosiale initiativ, slik som felles digitale lunsjer, påskequiz og ukeavslutning, kommenterer Frimannslund.

Les også

Fire vil være med i konkurransen om Heilevang-prosjektet

Høy aktivitet og Kahoot i helseforetaket

Et av selskapene som virkelig har hatt nok å gjøre, er Helse Midt-Norge. Helseforetaket står midt i koronakrisen, og har lagt om driften for å ivareta strengt smittevern og redusere smitterisikoen. Mange administrative funksjoner gjøres nå hjemmefra, forteller kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås.

Mens andre permitterer, jakter Helse Midt-Norge på flere folk – og ikke bare helsepersonell. Likevel har foretaket satt noen få prosjekter på vent. Det største prosjektet, Helseplattformen, har imidlertid framdrift som planlagt, blant annet ved hjelp av Skype og andre digitale løsninger.

Helse Midt-Norge har under krisen blant annet også levert IT-løsninger for rapportering og etablering av et nasjonalt medisinsk pandemiregister.

– Vi har også bygget ut kapasitet for økt bruk av videokonferanser innen poliklinisk virksomhet og bruk av Skype-løsninger, blant annet, forteller Haukås.

Internt bruker foretaket kontormøter via Skype, men har også mer sosiale aktiviteter som Kahoot-konkurranser.

Her klargjøres det for telling av lakselus på et oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten.
Les også

I denne bransjen er seks av ti bekymret for at jobben går ut over helsen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.