Tøffere tak mot gift

  • energi
PCB og brommerte flammehemmere er særlig farlige.

Det har vært forbudt lenge å slippe ut PCB. Men fortsatt er det i bruk.

Når eksisterende PCB saneres, skal det skje uten at miljøet skades.

Også grunn som allerede er forurenset av farlige kjemikalier, skal renses raskere enn i dag.

Norge vil også arbeide for en sterkere global forpliktelse mot utslipp av tungmetaller. Kvikksølv er sterkest i fokus her.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå