NETTARKIV

To verdener

– Norsk energipolitikk er en kamp om virkelighetsbeskrivelser, sa stortingsrepresentant for Venstre, Gunnar Kvassheim, under Norsk Fjernvarmeforenings 20-årsjubileum i Trondheim – og møtte motbør fra en partifelle.

Etter Kvassheims syn står striden mellom de som mener vi er i en krisepreget tvangssituasjon som krever mer av gammel medisin og gasskraft, og de som hevder vi har tid og mulighet til å justere kursen og velge fremtidsrettede, miljøvennlige løsninger. Selv tilhører han sistnevnte gruppe.

Kvassheim ønsker seg en nasjonal handlingsplan for utbygging av vannbåren varme basert på fornybare energikilder. Varmevekslere, varmepumper og solfangere er stikkord i denne forbindelse, og nøkkelen er å anlegge fjernvarmeanlegg med tilhørende spredenett for å oppnå ønsket effekt. Han vil gi fjernvarmeprodusenter fritak for elavgift og øke støtten til slike anlegg. Videre mener Kvassheim at målet for bruk av vannbåren varme basert på fornybare energikilder må heves fra 4 til 10 TWh/år innen 2010.

Harald Einum, tidligere fagsjef ved Trondheim Energiverk og med forhistorie som Venstres representant i Trondheim formannskap, ga Kvassheim en kalddusj i et motinnlegg: – Du opererer ikke i realismens verden. Vindkraft vil ikke folk ha, og fjernvarme i småhusområder er bare tøv.

Les mer om: