De to tunnelene som sannsynligvis blir drevet av et arbeidsfellesskap mellom Betonmast og Mika, er markert med røde stiplete linjer like ved navnene Høgset og Øydegard. (Bilde: Ill.: Statens vegvesen)

To tunneler til Betonmast og Mika

De to entreprenørene begynte å samarbeide da Betonmast bestemte seg for å kjøpe aksjene i Mika av OBOS tidlig i år. Siden har de gitt flere anbud som arbeidsfellesskap, men dette blir eventuelt den første kontrakten de får.

Tunnelene som inngår i entreprisen er den 705 meter lange Høgsettunnelen på E 39 og den 970 meter lange Eikremtunnelen på riksveg 70.

Høgsettunnelen får T 9,5-profil. Den ligger i Gjemnes kommune like sør for Gjemnessundet bru. Oppdraget omfatter sprenging av den nordre forskjæringen, og anlegg av 400 meter ny E 39 nord for tunnelen. I dette området skal også fylkesveg 279 legges om over en strekning på bortimot 500 meter. Grunnforholdene er dårlige her, og det trengs omfattende stabilisering med kalk/sementpæler.

Sør for Høgsettunnelen er forskjæringen sprengt og 700 meter av framtidig E 39 gjort ferdig opp til traubunn i en tidligere entreprise. Her skal Betonmast/Mika legge forsterkningslag, bærelag og asfalt. Høgsettunnelen og tilstøtende veger vil føre til at en vegstrekning med lav standard blir fjernet fra europavegnettet. Dessuten blir E 39 1,4 km kortere enn i dag.

Eikremtunnelen får T 8,5-profil. Sprenging av en forskjæring og støp av to portaler med en samlet lengde på 50 meter inngår i oppdraget. Tunnelen er en del av strekningen Øydegard-Bronneset i Tingvoll kommune, som trenger utbedring. Riksveg 70 holder svært lav standard på denne strekningen. Avstanden mellom ytterpunktene er 4,8 km i dag. Når utbedringen er fullført og tunnelen tatt i bruk, blir avstanden 580 meter kortere.

Entreprisen omfatter også anlegg av 700 meter tilstøtende veg pluss ca. 400 meter lokalveg. Det meste av prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egerregi.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig med arbeidet på riksveg 70 innen 22. februar 2012 og på E 39 innen 7. juli samme år.

Stor-Krifast finansieres først og fremst ved forlengelse av innkreving av bompenger til Kristiansunds fastlandsforbindelse, det opprinnelige Krifast. Dette prosjektet var nedbetalt i 2008, men Stortinget vedtok at også Stor-Krifast skal finansieres med penger fra bomstasjonen ved Gjemnessundet bru.