DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fem tunneler på Norges første OPS-prosjekt skal utbedres - trafikken må over på ulykkesbelastet fylkesvei

Kan ende med å bli stengt døgnet rundt i 12 måneder. Det skaper reaksjoner i lokalsamfunnet.

Når tunnelene på E39 Orkdalsveien skal rehabiliteres, må trafikken gå på den gamle fylkesveien som skimtes nederst på bildet.
Når tunnelene på E39 Orkdalsveien skal rehabiliteres, må trafikken gå på den gamle fylkesveien som skimtes nederst på bildet. Google Maps
13. juni 2018 - 07:45

I 2005 stod Norges første OPS-prosjekt, E39 mellom Thamshavn i Orkanger og Klett sør for Trondheim ferdig. Nå skal flere av tunnelene rehabiliteres i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Det betyr at trafikken må over på gamle, ulykkesbelastede E39 (fylkesvei 800).

LES OGSÅ: Snart klart for konkurranse på milliardprosjektet på E6 mellom Kvithammer og Åsen i Trøndelag

Stort engasjement

Odd Arild Lindseth er Statens vegvesens prosjektleder for tunnelutbedring på E39 Klett-Orkanger. Han forteller at det nå er to stengningsalternativ som nå ligger på bordet. 

Det ene går ut på å nattestenge tunnelene. Dette vil gi mindre belastninger på fylkesvei 800, men også forlenge byggetiden og kostnaden. 

– Som alle andre i Vegvesenet, er også vi oppfordret til å se på kostnader. Derfor har vi også lagt fram et alternativ, der vi stenger tunnelene i hele perioden, forteller han. 

Saken har ført til stort engasjement i lokalsamfunnet, og vegvesenet har bedt Multiconsult om å utbedre en risikoanalyse for begge alternativene:

«Alternativ 1 medfører omkjøring av E39 trafikk på fv. 800 hele døgnet i en periode på ca. 12 måneder. Alternativ 2 medfører strekningsvis omkjøring av E39 trafikk på fv. 800, henholdsvis Thamshavn – Børsa og Børsa – Øysand. Det kan påregnes noe lengre total anleggstid på ca. 13 måneder for dette alternativet. Dette vil fordele seg på ca. 6 mnd. Thamshavn – Børsa og ca. 7 mnd. på Børsa – Øysand. ÅDT’en på fv. 800 øker fra ca. 1.000 til 12.000 i omkjøringsperioden, og det vil bli en tungtrafikkandel på 12-13 %.

Risikobildet for alternativ 2 kommer noe gunstigere ut enn for alternativ 1, da strekningene vil få en kortere periode med omkjøring. Unntaket er strekningen gjennom Børsa sentrum. Børsa sentrum vil i alternativ 2 få omkjøringstrafikk hele perioden, men risikobildet for denne strekningen er imidlertid noe
lavere enn for de andre strekningene.»

– Vi tar dette alvorlig, og det er derfor vi har valgt å få utarbeidet denne analysen, sier Lindseth.

Statens vegvesen har de siste dagene fått flere uttalelser på forslaget om å stenge tunnelen 24 timer i døgnet. Disse vil også være en del av grunnlaget når beslutningen tas. 

I et brev fra Skaun kommune til Vegvesenet er talen klinkende klar: 

Skaun kommune er oppriktig bekymret for de av kommunens innbyggere i alle aldre, men kanskje særlig barn og eldre, som kan oppleve å bli stengt inne på egen eiendom av Fv800. Den økte trafikksikkerhetsrisikoen gjør at mange vil miste muligheten til å besøke lekekamerater og naboer(.......) Heldøgnsstenging av E39 i forbindelse med tunnelloppgraderingsarbeidene er et rent økonomisk sparetiltak, uten de trafikksikkerhetshensyn og hensynet til trafikkavvikling som opprinnelig lå inne i prosjektet med kun nattestenging. Heldøgnsstenging av E39 er derfor noe Skaun kommune både frykter og fraråder på det sterkeste!

Lindseth vil overfor veier24 ikke spekulere i, eller forskuttere hva som blir utfallet.

Multiconsults risikoanalyse ligger nå ute på høring til deltakerne i analysen. Frist for å gi tilbakemelding på denne er satt til 19. juni. Arbeidene med tunnelene starter til høsten.

Les hele analysen her

Ikke av de eldste

E39 Orkdal består av i alt syv tunneler. Fem av disse omfattes av tunnelsikkerhetsforskriften. Disse er Storsandtunnelen, Viggjatunnelen, Svalnestunnelen, Mannfjelltunellen og Brekktunnelen.

I og med at dette er et veiprosjekt som stod ferdig i 2005, er det ikke den mest omfattende jobben som skal gjøres inne i tunnelene. Det dreier seg om oppgradering av nødutstyr , vifter, nødlys og styreanlegg. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Det var Skanska som bygde veien, som var Norges første OPS-prosjekt, og de har ansvar for drift og vedlikehold fram til 2025.  Vegvesenets kontraktspart er OPS-selskapet Orkdalsvegen AS, og de er nå i forhandlinger om pris på arbeidet. Det er Statens vegvesen som tar kostnaden med utbedringene.

– Det er Orkdalsvegen (Skanska) som skal utføre arbeidet. Dette gjøres i henhold til retningslinjer i kontrakten, forklarer prosjektlederen.  Vi skyver ikke slike kostnader over på entreprenør. Man visste jo ingenting om tunnelsikkerhetsforskriften da OPS-kontrakten ble undertegnet i 2003, poengterer han. 

Orkdalsveien ble åpnet for trafikk 30. juni 2005, og overleveres til Statens vegvesen i juni 2030. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.