ARKIVNYHETER

To nye Naveg-oppdrag er utlyst

27. feb. 2009 - 10:21

Naveg er en del av E 6 gjennom Trondheim. De mest tidkrevende oppgavene i dette prosjektet er påbegynt for lenge siden. Nå gjenstår noe enklere arbeid på Brattøra. Her går vegtraséen parallelt med jernbanespor. Deler av traséen går på arealer som tidligere har vært sporområde.

Det ene oppdraget som nylig ble utlyst består i å anlegge veg over Brattøra øst for Ravnkloløpet. Denne entreprisen omfatter 750 meter to-felts hovedveg, 75 meter fire-felts hovedveg og 250 meter lokalveg. Under vegen skal det etableres en 40 meter lang to-felts undergang med 4,6 meter fri høyde. Med ramper blir den 162 meter lang.

Entreprisen omfatter også anlegg av en gang/sykkelveg og en rundkjøring, pluss etablering av gatelys og omlegging av vann- og avløpsledninger. En god del av vegen skal legges i en smal korridor mellom jernbanen og bebyggelse.

Den andre oppdraget gjelder bru over Ravnkloløpet. Brua får bare ett spenn som blir 51 meter langt. Bredden blir 15 meter. Overbygningen består av betongdekke i samvirke med stålbjelker.

I denne entreprisen inngår anlegg av 200 meter av E 6 pluss 240 meter lokalveg og 250 meter gang/sykkelveg. Den omfatter også mye arbeid med rør og ledninger. En 90 meter lang vannledning og to like lange fjernvarmerør skal etableres ved styrt boring under jernbanespor.

Begge oppdragene må være fullført innen utgangen av april 2010. Naveg åpnes senere samme år.Billedtekst:Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.