ARKIVNYHETER

To kjempeoppdrag på E 6

De totale omkostningene for utvidelse av strekningen Dal-Minnesund til fire felt er beregnet til 2 170 millioner 2009-kroner. Høsten 2011 skal det meste være gjort.
De totale omkostningene for utvidelse av strekningen Dal-Minnesund til fire felt er beregnet til 2 170 millioner 2009-kroner. Høsten 2011 skal det meste være gjort. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
4. juni 2009 - 14:01

Fristen som går ut først gjelder den 7,5 km lange parsellen Boksrud-Minnesund. Over halvparten av denne strekningen skal utvides på en spesiell måte. I stedet for å legge en ny kjørebane ved siden av den gamle, blir den gamle to-feltsvegen utvidet til begge sider.

Årsaken til at Vegvesenet har valgt denne løsningen, er Julsrudbrua og Minnesundbrua. Disse er stålkassebruer med lengder på henholdsvis 315 og 532 meter, som er fundamentert for å tåle en utvidelse til fire felt. På Minnesundbrua trenger man ikke gjøe noen annet enn å forsterke søylene for at overbygningen skal kunne utvides. På Julsrudbrua kan det bli aktuelt å etablere et nytt fundament.

Utvidelsen blir like stor til begge sider av bruene. Av hensyn til kurvaturen blir også vegstrekningen mellom bruene utvidet på samme måte. Det samme gjelder vegen et stykke sør for Julsrudbrua. Nord for Minnesundbrua er spørsmålet om hvordan E 6 skal utvides uaktuelt i denne omgangen. Parsellen slutter like etter at nordre landkar er passert.

Oppdraget omfatter ikke utvidelse av to de bruene. Den jobben blir lyst ut som egen entreprise senere.

På den delen av parsellen som blir utvidet på tradisjonell måte, blir den nye kjørebanen lagt vest for nåværende veg. Den nye skal ta sørgående trafikk når jobben er gjort. I denne strekningen inngår den 1,2 km lange Eidsvolltunnelen. Her skal det sprenges et nytt løp for sørgående kjørebane.

Den andre anbudsfristen gjelder den 11 km lange parsellen Dal-Boksrud. Nordover fra Dal blir den nye kjørebanen lagt øst for nåværende E 6. Like sør for Andelva skal ny kjørebane og gammel veg krysse hverandre. Nord for krysningspunktet fortsetter den nye kjørebanen på vestsiden av dagens veg.

Parsellen Dal-Boksrud har ikke så lange bruer som den andre parsellen, men til gjengjeld er det flere. Det skal bygges 11 bruer - 6 i betong og 5 i tre. Betong blir brukt i bruer i veglinjen og i overgangsbruer som inngår i kryss. Øvrige overgangsbruer blir i tre.

En av bruene i veglinjen skal erstatte dagens bru over Andelva. Denne elva er ganske bred der E 6 krysser, men mesteparten av krysningen består av fylling. Brua er bare 50 meter lang. Den nye brua blir 170 meter lang, og fyllingene blir tilsvarende kortere. Mens den nye brua bygges, blir E 6 lagt over på en midlertidig bru.

Begge oppdragene omfatter oppgradering av nåværende E 6 der den nye kjørebanen legges helt utenom. I oktober eller november 2011 skal det meste av arbeidet være gjort. Det eneste som gjenstår da er oppgradering av nåværende løp i Eidsvolltunnelen. Den jobben fullføres våren 2012. Da blir det minst fire felt på E 6 på hele strekningen Minnesund-Svinesund.

Vegvesenet har også bedt om pris på forsterkning og oppgradering av Langset bru. Det er en 598 meter lang stålbuebru som var en del av E 6 inntil Minnesundbrua ble åpnet i 1993. Anbudsfristen er satt til 2. juli.

Arbeidet som skal gjøres på brua er påkrevet, og nå kan det ikke utsettes. Våren neste år må den igjen ta E 6-trafikken mens Minnesundbrua stenges for ombygging. Omkjøringen vil vare et år. Julsrudbrua blir bare stengt i kortere perioder.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.