NYHETER

To g/s-veger i Nord-Trøndelag er utlyst

Anlegg av til sammen 3,5 km gang/sykkelveg i Nord-Trøndelag er sendt ut på anbud. En strekning går langs fylkesveg 166, en annen går langs E 6. Anbudsfristene går ut 18.desember og 21. januar.

Her i Grong sør for Harran skal gang/sykkelvegen gå på venstre side av E6. Elva på den andre siden er Namsen. (Foto: Google)
Her i Grong sør for Harran skal gang/sykkelvegen gå på venstre side av E6. Elva på den andre siden er Namsen. (Foto: Google)
4. des. 2013 - 12:38

Den første fristen gjelder strekningen Minsås-Lein i Verdal kommune. Gang/sykkelvegen blir 1 540 meter lang og tre meter bred.

Noen steder må fylkesvegen sideforskyves for å spare bygninger og en gravhaug. Sprengstein til fyllinger der vegen sideforskyves tas fra skjæringer på andre deler av strekningen.

Oppdraget omfatter også etablering av nytt VA-anlegg langs g/s-vegen. Utgiftene til dette dekkes av Verdal kommune.

På Minsås møtes fylkesvegene 167 og 166. G/s-veg langs strekningen Holte-Minsås på fylkesveg 167 ble ferdig tidligere i år. Når strekningen Minsås-Lein er fullført i oktober neste år, blir det sammenheng i g/s-vegene  langs de to fylkesvegene.

Oppdraget som har anbudsfrist 21. januar, gjelder g/s-veg langs E6 mellom Harran sentrum og Nedre Fiskumfoss i Grong kommune. Strekningen er 1980 meter lang.

G/s-vegen skal gå på vestsiden av kjørebanen. Bredden blir 3,5 meter, inkludert en 25 cm bred skulder på hver side.

Oppdraget omfatter også legging av VA-ledninger, etablering av busslommer, oppgradering av en avkjørsel og belysning langs hele traséen. 46 lysmaster skal reises, 540 kvm natursteinsmurer skal bygges, 6 400 kbm løsmasser skal flyttes, og det skal legges 9 000 kvm asfalt. Jobben må være fullført innen 1. oktober neste år.

Norconsult har stått for prosjekteringen i Verdal, i Grong har Asplan Viak prosjektert.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.