Tjente på utenlandskabler, gikk i minus på norske flaskehalser

Kablene til Danmark var mest lønnsomme.

Tjente på utenlandskabler, gikk i minus på norske flaskehalser
Kristiansand transformatorstasjon på Støleheia er hvor Skagerrak-kablene er koplet til det norske kraftnettet. Kablene til Danmark var de mest lønnsomme for Statnett i 2020. Illustrasjonsfoto: Peter Tubaas - ABB

Statnetts hadde i fjor rekord-inntekter fra utenlandskablene, og totalt økte flaskehalsinntektene til 2,4 milliarder kroner – over fire ganger mer enn året før.