NETTARKIV

Timer bak en sivilingeniør

31. aug. 2000 - 23:42

Dette er muligens riktig, men vennligst merk at jeg har ikke gjort en vurdering av dette i mitt innlegg. Det henvises til nedenstående EU-direktiv for den lovbestemte kvalitetsvurdering som også Norge har sluttet seg til i henhold til EØS-avtalen:

Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration.

Det bemerkes at dette direktivet vurderer medlemskap i engelske ingeniørorganisasjoner som krever utdanningsbakgrunn B.Sc. som en profesjonell utdanning. Norske sivilingeniørorganisasjoner nevnes ikke som grunnlag for godkjennelse.

Ærede Landmark påstår også at jeg teller feil antall skoleår i England. Må jeg anbefale Landmark om å kontakte engelske lærere og det engelske utdanningsdepartementet og korrigere deres oppfatning av antall år barn i England går på skolen. Mine data kommer fra disse. I henhold til dem er det obligatorisk å gå sju år i “primary school”, dvs. tre år “infant” og fire år “junior” samt fem år i “secondary”. Det betyr at det er obligatorisk å gå 12 år på skolen i England, og ikke som Landmark påstår at det er obligatorisk med 13 år. Det bør bemerkes også at det engelske skolesystemet er slik at man starter skolen det halvåret man er fem år, dvs. at man kan starte skolen når man er 4,5 år hvis man har bursdag sent i året.

6th. form er frivillig i England selv om så å si alle tar denne påbyggingsutdanningen. Tiden man bruker på denne utdanningen er vanligvis to år. Den normerte utdanningstiden før universitetsutdanning er derfor 14 år i England slik jeg opplyste om i TU 25/00.

Ærede Landmark påstår også at jeg regner inn selvstudietimer kun for den engelske universitetsutdanningen og ikke den som gis ved NTNU. Her ber jeg Landmark om å lese mitt innlegg nøyere. Jeg regner NTNUs uketimer til 48 som inkluderer forelesninger, øvinger og selvstudier slik som NTNUs studiehåndbok gjør. De engelske selvstudietimene har jeg også basert på anbefalinger fra engelske universiteter; dog halverte jeg disse timene i mitt regnestykke da man ellers ville falle så veldig etter i Norge.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.