OLJE OG GASS

Tilsynet stopper borerigg

IKKE GOD NOK: Rowan Drillings oppjekkbare rigg Rowan Gorilla VI tilfredsstiller ikke kravene for å operere på norsk sokkel.
IKKE GOD NOK: Rowan Drillings oppjekkbare rigg Rowan Gorilla VI tilfredsstiller ikke kravene for å operere på norsk sokkel. Bilde: Rowan Drilling
Anders J. Steensen
6. feb. 2008 - 13:44

Samsvarsuttalelse, SUT

 • SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.
 • En SUT blir gitt med utgangspunkt i myndighetenes vurdering av tilstanden, målt mot det regelverket som gjelder for bruk av flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel på uttalelsestidspunktet.
 • Når det økes om samtykke til bruk (godkjenning) av en flyttbare boreinnretning skal det foreligge en SUT enten fra operatørselskapet, eller fra riggselskapet.

Følgende avvik ble avdekket:

 • Mangelfull fjernhåndteringssystem for rør, samt mangelfull opplæring av personell på fjernhåndtering av rør.
 • Manglende brannbekjempelsesutstyr i flere områder på riggen.
 • Nødavstengingsystemene samsvarer ikke med regelverket.
 • Manglende vedlikeholdssystemer og rutiner for sikkerhetsutstyret om bord.
 • Manglet mann over bord båt (MOB – båt)
 • Livbåter montert feil i forhold til norske regelkrav.
 • Atkomst til helikopterdekk tilfredsstille ikke norske krav.
 • Manglet sikringstiltak for slokkeskum på helidekk.
 • For dårlige kraner.
 • Manglende operasjonsmanualer for bruk av kranene.
 • Mangelfull ventilasjon i slambehandlingsrom.

For første gang siden ordningen med samsvarsuttalelse fra Petroleumstilsynet (PTIL) ble satt ut i livet, har en borerigg blitt avvist på norsk sokkel.

Den britiske boreriggen Rowan Gorilla VI hadde så store feil og mangler at den ikke ble tillatt brukt i to boreoperasjoner for BG Norge AS.

Avslørende besøk

PTIL har gjennomført tilsyn på boreriggen Rowan Gorilla VI.

Inspektørene fant at det ikke var samsvar med regelverket for borerigger som skal operere på norsk sokkel, samt store avvik i forhold til søknad sendt til PTIL om samsvarsuttalelse for bruk av riggen på norsk sokkel.Store avvik

PTIL gjennomførte en rekke verifikasjoner både om bord på innretningen og i Rowans kontorer.

Under flere av verifikasjonene, spesielt de som er gjennomført om bord på innretningen, ble det identifisert store forskjeller i hva som er beskrevet i søknaden og den faktiske tekniske tilstand på innretningen.

– Vi har under våre tilsyn funnet en rekke alvorlige avvik fra regelverkskrav som Rowan selv ikke hadde identifisert. Slik Rowan Gorilla VI framstår nå, oppfyller den ikke vilkårene for samsvarsuttalelse (SUT). Antallet nye avvik identifisert gjennom våre verifikasjoner tyder også på at samsvarsmålinger gjennomført av søker i SUT-prosessen har vært utilstrekkelige både i omfang og kvalitet, sier pressekontakt i PTIL, Ole-Johan Faret.Ingen unntak fra regelverket

De fleste feil som er avdekket under tilsynet er av en slik karakter at det ikke vil gis unntak fra regelverket i bruk av den oppjekkbare boreriggen Rowan Gorilla VI. Eksemplene på slike avvik er så mange at PTIL anser det for lite realistisk at riggen kan forbedres til å tilfredsstille norske krav.

Skulle bore to brønner

Rowan Gorilla VI var leid inn av BG Norge AS for å brukes til å bore en avgrensningsbrønn i Bream-området, samt en letebrønn i hva som er antatt et høyt trykk- og høy temperaturreservoar i produksjonslisens 297, den såkalte Mandarinformasjonen i Ekofisk-området.

Petter Myhre, administrerende direktør i BG Norge, sier det er riggeiers ansvar å få tillatelsen på plass, men medgir at BG Norge som operatør også har et ansvar for sikkerheten om bord i riggen. Han sier til Stavanger Aftenblad at BG vil fortsette dialogen med Rowan Drilling og PTIL, og har forhåpninger om å komme i mål.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.