Tilsynet hopper av livbåtprosjektet

TEST: Dropptester av frittfall-livbåter gjøres tradisjonelt i godvær. Nå er båtmodeller for første gang testet under de verst tenkelige værforhold gjennom Livbåtprosjektet. (Bilde: Umoe Schat-Harding)
(Bilde: Umoe Schat-Harding)
(Bilde: Umoe Schat-Harding)
(Bilde: Umoe Schat-Harding)
(Bilde: Umoe Schat-Harding)

Petroleumstilsynet (Ptil) trekker seg som observatør for å klargjøre rollene og ansvaret for livbåtene samt helse, miljø og sikkerhet på sokkelen.

Lite informasjon

Ptil trekker seg på grunn av manglende informasjonsflyt i prosjektet.

Samtidig skjerpes kravene ved at Sjøfartsdirektoratets godkjenning av fritt-fall-livbåter ikke gjelder lenger.

Erfaringene fra blant annet et uhell ved Veslefrikk-plattformen i sommer, viste at normene som båtene er bygget etter ikke var tilfredsstillende.Gammel sikkerhetsforskrift

Heretter skal kun Ptils innretningsforskift § 43 gjelde. Den krever at personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold.

Det innebærer at alle operatørene må fremlegge dokumentasjon på at fritt-fall-livbåtene tilfredsstiller kravene. Ptil har sendt et brev til Oljeindustriens Landsforening (OLF) som påpeker dette.

Ansvar

Fritt-fall-livbåtene har hele tiden vært omfattet av disse funksjonskravene. At livbåtene har vært sertifisert i henhold til maritime regler, fratar ikke operatør og reder ansvar.

– Eierne av båtene har overordnet ansvar for at utstyr som tas i bruk er egnet for formålet og oppfyller Ptils krav, uansett hvilke testkriterier som er beskrevet, sier pressetalskvinne Inger Anda i Ptil.Endrer regelverk for livbåter

Sjøfartsdirektoratet arbeider fortsatt med endringer i det maritime regelverket, og Ptil deltar i dette.

Ptil har bedt OLF utarbeide en ny industristandard vedrørende livbåter. Dette ligger i OLFs mandat for livbåtprosjektet, men Ptil har ennå ikke mottatt dokumentasjon eller beskrivelse av et slikt standardiseringsprosjekt.

Ptil har ved flere anledninger etterlyst en tidsplan for dette.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå