Tilstandskontroll på avstand

Tilstandskontroll på avstand

Bently Nevada-virksomheten til GE Measurement & Control Solutions har åpnet et nytt senter i Ungarn for fjernovervåking for tilstandskontroll. Det nye anlegget vil støtte selskapets eksisterende globale nettverk av fjern konfigurerings- og overvåkingssentre og tilby døgnkontinuerlige overvåkings- og diagnosetjenester til kunder over hele Europa og resten av verden. Bently Nevadas leder for tjenestene i Europa, Asen Morkani, forklarer: "I dag utføres mange tjenester knyttet til tilstandsovervåking, deriblant diagnostisering og konfigurering, eksternt med fjern-tilgang og ikke på stedet av en serviceingeniør. Høy båndbredde og høyhastighetstilgang til bedriftenes sentrale datanettverk innebærer at de hastighets- og sikkerhetsmessige begrensningene som tidligere gjorde ekstern tilgang upraktisk, er ryddet av veien. Dermed kan ekstern konfigurering og fjernovervåking gi kunder innen kraftproduksjon-, olje-, gass- og prosessektoren rask hjelp til å realisere betydelige kostnadsbesparelser og øke tilgjengeligheten til anlegget."

Ved disse sentrene samler spesialister kontinuerlig inn data på bestemte målinger, fører tilsyn med trender for maskiner, tar seg av problemer og yter støtte til feilsøking. Umiddelbar reaksjon, uten reisetid og all ventetid et besøk av en ingeniør på stedet innebærer, gjør det mulig å avverge kriser og unngå maskinfeil. Andre fordeler kan være økt ytelse for maskiner, redusert risiko for havari, lavere driftsutgifter, lengre intervaller mellom vedlikehold, færre tvungne driftsstanser og kortere reparasjonstider.

Eksterne tjenester inngår som en integrert del av Bently Nevadas systemer og programmer for tilstandsovervåking av utstyr, og gir kostnadsbesparelser uten at det skal gå på bekostning av kvalitet. Optimal utnyttelse av tjenestene oppnås når de inngår i en støttetjenesteavtale (SSA) kombinert med periodisk besøk på anlegget, slik at det er mulig å samle inn og vedlikeholde opplysninger om kundespesifikk maskindesign, driftshistorikk og vedlikeholds prosedyrer, blir det opplyst.

Les mer om: