Tilskudd gir billigere strøm

Dermed får 28.000 strømkunder på Vestlandet, Østlandet og Nord-Norge redusert nettariffen i gjennomsnitt med 2,1 øre/kilowattimen.

Det er Stortinget som har bevilget pengene som går til å jevne ut tariffene i områder av landet der det er vanskelige forsyningsforhold og tariffene derfor er høye. Nettselskapene plikter å la tilskuddet komme kundene til gode i form av reduserte tariffer i samme år som tilskuddet blir tildelt.

Les mer om: