Tilfreds med nøkternhet

Tilfreds med nøkternhet
BÅDE OG: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er relativt fornøyd med neste års statsbudsjett. Bilde: Scanpix

– Vi håper statsbudsjettet kan virke beroligende på kronekursen i tiden framover. Dette er den store syretesten, sett fra industriens ståsted. En sterk krone og et særnorsk, høyt rentenivå er det absolutt siste eksportindustrien trenger, sier Hansen i en pressemelding.

Ikke nok veisatsing

Det er likevel ting som bekymrer Hansen, blant annet prioriteringen av vei og jernbane.

Selv om bevilgningene til dette øker i neste års budsjett, mener han etterslepet er så stort at det fortsatt er langt fram til den nødvendige standardhevingen som industri og næringsliv krever.

Mindre forskning?

Han liker heller ikke at Forskningsfondet avvikles. Rammeverket for denne forskningsfinansieringen skal nå endres, noe Hansen frykter får negative utslag.

– Forskning, innovasjon og utvikling er av avgjørende betydning for industriens konkurransekraft. Vi anbefalte og ville langt ha foretrukket en endret forvaltning og styrking av fondet, framfor å “skylle babyen ut med badevannet”, sier han.

Positiv til skattenivået

Det blir ikke store endringer i skatte- og avgiftsopplegget for næringslivet fra i år til neste år. Dette gjelder også formueskatten, en skatt Lier-Hansen håper blir fjernet med tiden.

– Vi hadde ikke ventet endringer her, men er tilfreds med at det nå synes å være bevegelse på politisk hold i forhold til å fjerne en skatt som diskriminerer norske, personlige eiere og hindrer ny vekst og nye arbeidsplasser, sier han.