IKT

Tilbyr UMTS-kompetanse

Blant aktørene er både mer etablerte operatører og nykommere. Felles for alle som ønsker å posisjonere seg i UMTS-kampen, er at de har behov for kompetanse.

– Ericsson AS er den eneste aktøren i markedet som kan tilby et komplett program for kompetanseoppbygging innen denne teknologien. Selv om enkelte av aktørene sitter med betydelig spisskompetanse selv, er det behov for en bredere forankring av kompetansen i hele organisasjonen. Vi tror derfor at vi kan bli en attraktiv samarbeidspartner på dette feltet, sier salgsdirektør Ola Svartberg i Ericsson AS.

Han forteller at de allerede har inngått en rammeavtale med Telenor Mobile Communications om det nye kompetanseprogrammet – i tillegg til et bredt opplæringsprogram i egen regi. Denne avtalen løper frem til slutten av 2004 og minst 1000 ansatte skal læres opp. – Vi sitter på hele produktspekteret fra infrastruktur og brukerprogrammer til terminaler og tjenester, herunder også kompetanseutvikling. Derfor vil vi være en attraktiv samarbeidspartner for enhver operatør som skal inn på UMTS, sier administrerende direktør Tor Ø. Frydenberg i Ericsson AS. (fh)

Les mer om: