KRAFT

Tilbakeviser veilys-påstander

Truls Tunmo
14. feb. 2007 - 07:01

I et intervju med Teknisk Ukeblad i januar, uttalte administrerende direktør Eli Arnstad i Enova at nettselskapene krever måling av veibelysningen for å dekke opp tapte inntekter ved at kommunene effektiviserer veibelysningen.

Nå slår både Hafslund Nett og NVE tilbake.

– Jeg er overrasket over at Enova gikk ut på denne måten i Teknisk Ukeblad. De kunne ha kontaktet oss og fått svar på de spørsmålene de hadde, sier avdelingsdirektør i NVE, Marit Lundteigen Fossdal.

Misforstått

Avdelingsdirektøren i NVE mener Enova-kritikken skyldes mangel på forståelse.

– Påstandene deres tyder på at de ikke forstår vår regulering av nettselskapene, sier hun.Redusert energiforbruk

I et brev NVE har sendt til Enova, viser de blant annet til at veilys mange steder er basert på stipulerte verdier som bare til en viss grad tar hensyn til energiforbruket i selve veilysanlegget.

Videre står det at ved innføring av måling, ”vil det målte energiforbruket i målepunktet og grunnlaget for avregning, bestå av både forbruket til selve veibelysningen og forbruket i det tilhørende veilysanlegget".

Korrekt

Dette vil kunne gi en økning i energiforbruket som den enkelte veilyskunde avregnes. NVE kan imidlertid ikke se at det er negativt at "den enkelte kunde i nettet avregnes på bakgrunn av et mest mulig riktig grunnlag.”

Stikk i strid med Enovas påstander, mener NVE at avregning av veilys basert på faktisk målt energiforbruk vil kunne bidra til å synliggjøre effekten av tiltak som reduserer energiforbruket.Liten besparelse

Direktør Ketil Grasto Røn i Hafslund Nett Rammevilkår har følgende kommentar:

– Påstanden om at nettselskapene taper inntekter når kommunene reduserer strømforbruket knyttet til veibelysningen, er feil. Det enkelte nettselskaps nettleieinntekter er regulert gjennom en fast inntektsramme. Det hevdes at når strømforbruket til veibelysningen skal måles, får ikke kommunene den gevinst de hadde forventet ved utskiftning av armaturer og valg av nye lyskilder og styring av veilyset. Også denne påstanden er feil. Tvert i mot er etablering av måling av veibelysningen en nødvendig forutsetning for at veibelysningen kan bli avregnet etter sitt faktiske forbruk, og et redusert forbruk dersom man velger utskifting av armaturer, nye lyskilder og overgang til styring av veibelysningen.

Grasto Røn tilbakeviser også Enovas påstand om store sparemuligheter dersom man bruker moderne lamper og intelligent styring av veibelysningen.

– Besparelsen oppgis til årlig å være 600 millioner kroner på landsbasis. For Oslo kommunes vedkommende, med forbruk på ca 2 prosent av veilysforbruket på landsbasis, vil i så fall den årlige besparelsen bli på anslagsvis 12 millioner kroner. De totale kostnadene for Oslo kommune ved montering av målere i 800 tilknytningspunkt er anslått til ca 8-10 millioner kroner som en engangskostnad, sier Ketil Grasto Røn.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.