NATURVITENSKAP

Til værs med norsk bidrag

Atle Abelsen
27. feb. 2002 - 13:48


Bearbeider data

Interferometer

Fakta om de norske leveransene

Av prosjektleder Helge Cato Aamodt, Kongsberg Defence & Aerospace