Til værs med norsk bidragBearbeider data

Interferometer

Fakta om de norske leveransene

Av prosjektleder Helge Cato Aamodt, Kongsberg Defence & Aerospace