Utslipp av klimagasser fra shipping

Til tross for grønnere frakt: Skipstrafikken slipper ut mer CO2

Skipsbransjens utslipp av klimagasser har økt med 10 prosent i perioden 2012-2018, ifølge en ny rapport fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Utslippene øker fra shipping-industrien selv om både skipene er blitt mer miljøvennlige, ifølge ny IMO-rapport.
Utslippene øker fra shipping-industrien selv om både skipene er blitt mer miljøvennlige, ifølge ny IMO-rapport. (Foto: Carlo Allegri/Reuters/NTB scanpix)

Skipsbransjens utslipp av klimagasser har økt med 10 prosent i perioden 2012-2018, ifølge en ny rapport fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

  • Maritim

Man kan lese av klimagassutslippene at langt flere mobiltelefoner, tomater og andre varer blir transportert i verdens hav.

I perioden 2012-2018 økte utslippene fra den globale skipsfartsindustrien, inkludert fiske, med 9,6 prosent fra 977 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2012 til 1076 millioner tonn CO2 i 2018. I 2018 sto industrien for 2,89 prosent av de totale menneskeskapte utslippene i verden mot 2,76 prosent i 2012.

Dette fremgår av en ny rapport fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), som ligger under FN. Det er den fjerde i sitt slag, sist utgitt i 2015.

Større mengder transporteres til sjøs

Mens skip generelt slipper ut mindre CO2 per transportert tonn gods, skyldes økningen at større og større mengder blir transportert til sjøs.

Dette kan sees i grafen nedenfor fra klimarapporten, som også viser at skipstransporten faktisk lyktes med å senke utslippene fra 2008 til 2012, selv om det også var en økning i det totale varevolumet i denne perioden. Men forbedringene kan ikke lenger følge med den økende etterspørselen.

  Illustrasjon: Illustration: International Maritime Organization

At skipene i gjennomsnitt slipper ut mindre CO2 og andre klimagasser per godstonn har ifølge rapporten sammenheng med at størrelsen på gjennomsnittlig skip har vokst, og samtidig er bedre designet for å håndtere flere containere. I tillegg har fartsreduksjoner spilt en rolle.

Men utviklingen går for tregt, ifølge den amerikanske organisasjonen ICCT, som gir råd om klima- og miljøspørsmål og har bidratt til å utarbeide rapporten.

«Det er bemerkelsesverdig at forbedringene i drivstoff-effektivitet har avtatt siden 2015 med årlige forbedringer på bare 1 til 2 prosent,» heter det i en pressemelding.

I verste fall økning på 50 prosent

Covid-19 vil bety en vesentlig reduksjon i CO2-utslipp for skipsfart i 2020 og sannsynligvis også neste år, heter det i rapporten.

Det er imidlertid tvilsomt om denne utviklingen vil fortsette. I en prognose anslår IMO at volumet av utslipp fra skip i beste fall vil være på «status quo» i 2050 på grunn av fortsatt økende etterspørsel og i verste fall opp til drøyt 50 prosent større.

IMO har en ambisjon om at CO2-utslipp per tonn varer må reduseres med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2008. Ambisjonen oppleves som lite ambisiøs av interessegruppen Transport & Environment som påpeker at omtrent 75 prosent av målet allerede ble nådd i 2018 da det ble vedtatt.

Rapporten kan lastes ned fra IMOs nettsted (pålogging kreves).

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.

Les også

Kommentarer (11)

Kommentarer (11)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå