Til tross for grønnere frakt: Skipstrafikken slipper ut mer CO2

Skipsbransjens utslipp av klimagasser har økt med 10 prosent i perioden 2012-2018, ifølge en ny rapport fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Til tross for grønnere frakt: Skipstrafikken slipper ut mer CO2
Utslippene øker fra shipping-industrien selv om både skipene er blitt mer miljøvennlige, ifølge ny IMO-rapport. Foto: Carlo Allegri/Reuters/NTB scanpix

Man kan lese av klimagassutslippene at langt flere mobiltelefoner, tomater og andre varer blir transportert i verdens hav.

I perioden 2012-2018 økte utslippene fra den globale skipsfartsindustrien, inkludert fiske, med 9,6 prosent fra 977 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2012 til 1076 millioner tonn CO2 i 2018. I 2018 sto industrien for 2,89 prosent av de totale menneskeskapte utslippene i verden mot 2,76 prosent i 2012.

Dette fremgår av en ny rapport fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), som ligger under FN. Det er den fjerde i sitt slag, sist utgitt i 2015.

Større mengder transporteres til sjøs

Mens skip generelt slipper ut mindre CO2 per transportert tonn gods, skyldes økningen at større og større mengder blir transportert til sjøs.

Dette kan sees i grafen nedenfor fra klimarapporten, som også viser at skipstransporten faktisk lyktes med å senke utslippene fra 2008 til 2012, selv om det også var en økning i det totale varevolumet i denne perioden. Men forbedringene kan ikke lenger følge med den økende etterspørselen.

  Illustrasjon: Illustration: International Maritime Organization

At skipene i gjennomsnitt slipper ut mindre CO2 og andre klimagasser per godstonn har ifølge rapporten sammenheng med at størrelsen på gjennomsnittlig skip har vokst, og samtidig er bedre designet for å håndtere flere containere. I tillegg har fartsreduksjoner spilt en rolle.

Men utviklingen går for tregt, ifølge den amerikanske organisasjonen ICCT, som gir råd om klima- og miljøspørsmål og har bidratt til å utarbeide rapporten.

«Det er bemerkelsesverdig at forbedringene i drivstoff-effektivitet har avtatt siden 2015 med årlige forbedringer på bare 1 til 2 prosent,» heter det i en pressemelding.

I verste fall økning på 50 prosent

Covid-19 vil bety en vesentlig reduksjon i CO2-utslipp for skipsfart i 2020 og sannsynligvis også neste år, heter det i rapporten.

Det er imidlertid tvilsomt om denne utviklingen vil fortsette. I en prognose anslår IMO at volumet av utslipp fra skip i beste fall vil være på «status quo» i 2050 på grunn av fortsatt økende etterspørsel og i verste fall opp til drøyt 50 prosent større.

IMO har en ambisjon om at CO2-utslipp per tonn varer må reduseres med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2008. Ambisjonen oppleves som lite ambisiøs av interessegruppen Transport & Environment som påpeker at omtrent 75 prosent av målet allerede ble nådd i 2018 da det ble vedtatt.

Rapporten kan lastes ned fra IMOs nettsted (pålogging kreves).

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.

Les også

Les mer om: