NETTARKIV

Til springbrettet

27. mai 2002 - 10:41


DEN NYE KUNNSKAPSINDUSTRIEN har et sterkt behov for å utvikle seg i globale markeder med store faglige nettverk og globale kunder. Bedriftene er ofte små, og terskelen for å få fotfeste i internasjonale markeder er høy. Springboard UK er et konsept som skal gjøre denne terskelen langt lavere.

I den forbindelse har Eksportrådet konsultert to av verden fremste eksperter innen utvikling av teknologibedrifter. Vi har foreslått å anbefale fire miljøer der norske teknologibedrifter med et internasjonalt markedspotensial kan skaffe seg et fotfeste:

Surrey Research Park

St. John's Innovation Centre, Cambridge

Manchester Science Park

Aberdeen Technology Park

De beste

Disse parkene rangerer blant de aller beste i Storbritannia, og også i verdensklasse. Surrey Research Park er lokalisert like syd for London, i nærheten av Gatwick og Heathrow. Mange av de store globale teknologiselskapene innen offshore, bioteknologi og IKT er lokalisert i nærområdet. Hele 30 prosent av bedriftene her kommer utenfra Storbritannia. Scandpower, med hovedkontor på Kjeller, er allerede etablert ved sentret. For øvrig har sentret en sterk gruppe bedrifter innen IKT med bånd mot Finland. Romfartssentret i Surrey gir også tyngde til miljøet.

St. John's Innovation Centre har hatt en helt sentral rolle i utviklingen av teknologibedrifter i Cambridge, der flere verdenskjente bedrifter har hatt sin fødsel. Utenom London-området representerer Manchester det største teknologimiljøet i Storbritannia. Innen bioteknologi og IKT har Manchester ledende miljøer. Aberdeen har utviklet en moderne og anerkjent teknologipark som har spesiell styrke innen både offshore, IKT og bioteknologi. Kongsberg Simrad har vært etablert der en tid, og nylig etablerte det norske softwareselskapet Pride ASA seg i parken.

Hva vi kan tilby

Former for etablering ved teknologisentrene vil kunne bestå av:

Etablering av "permanent" kontor

"Gjennomgangskontor"

"Virtuelt" kontor (resepsjonstjeneste/postkasse)

Eksportrådet vil i samarbeid med SND og andre sentrale aktører bistå med rådgivning innen markedsundersøkelser, partnersøk, tilrettelegging for nettverksbygging, hjelp med etablering av FoU-kontrakter og støtteordninger. Bedriftene vil selvsagt også ha tilgang til det støtteapparat som allerede eksisterer i teknologiparkene.

Stor interesse

Som del av sin hovedoppgave har fem studenter ved Norges Markedshøgskole intervjuet 33 teknologibedrifter om Springboard UK for å klarlegge behovet for et slikt tiltak. 20 av bedriftene sier at de med større enn 50% sikkerhet vil delta. 5 bedrifter sier de med 100% sikkerhet vil delta.

- Norske bedrifter trenger dette! uttaler en av de intervjuede.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.