IKT

Til sjøs med IT-løsning

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
8. mars 2002 - 11:09

Ved å koble avansert programvare med kompetanse innen maritim sektor har IFS Norge AS og DNV Software skapt en ny IT-løsning for det globale maritime miljøet. Det dreier seg om et kombinert og integrert verktøy for skipsdesign, styrkeberegninger og skrogvedlikehold med et komplett forretningssystem (ERP) som blant annet omfatter sentrale områder som prosjekt- og vedlikeholdsstyring, logistikk og økonomistyring.

Løsningen vil gi operatørene et nytt og unikt verktøy til å sikre stabil oljeproduksjon og redusere kostnader til vedlikehold av produksjonsfartøyene, uten å gå på akkord med sikkerheten.

Det beste fra begge

- Vi har tatt det beste fra produkter og tjenester og kommet opp med et nytt konsept mot nytt marked. Det er relativt dårlig med systemer i dag på dette området, sier Torfinn Haugland i IFS. - Vi har felles styrke og hver for oss er vi gode på våre spesialområder, legger Øystein Goksøyr fra DNV Software til.

Etter å ha vært en integrert del av DNV, er programvare nå skilt ut i et eget heleiet selskap, DNV Software. - Vi har holdt på med programvare i 40 år i DNV og bygd opp svært mye kompetanse rundt maritime løsninger, sier Goksøyr. Nå skal selskapet gå hardere ut i markedet med sine programvareløsninger.

Det første resultat av samarbeidet med IFS vil dekke fasene fra design, bygging og drift av flytende oljeproduksjonsfartøy. Her kombineres kunnskapene om skrogets konstruksjon med tradisjonelt vedlikehold av anlegget om bord. Dette vil gi nye muligheter for å treffe hurtige og sikre beslutninger for å minimalisere produksjonsstans.

Mot offshore

- Vi vil først rette blikket mot oljeproduksjonsskip, som er et mer modent marked for bruk av ERP-løsninger. Her stilles store krav til sikkerhet, og vedlikeholdet må være best mulig for unngå mest mulig nedetid, om vi kan bruke en slik betegnelse på et skip, sier Goksøyr.

- Pengene ruller fort hvis ikke skipene produserer. Derfor tror vi at det også er vilje til å bruke penger på dette området, legger Haugland til.

I løpet av de neste fem årene skal det på verdensbasis bygges omkring 60 oljeproduksjonsfartøyer (FPSO - Floating Production, Storage and Offloading). I produksjon ligger dagratene for drift og vedlikehold av produksjonsfartøyene på mellom 40.000 og 50.000 dollar. Programvaren til DNV Software vil bli benyttet i mange av disse prosjektene. Dataløsningen blir enda mer komplett når den kombineres med ERP-løsningen fra IFS.

Kort vei

Etter at de to selskapene begynte å snakke sammen, viste det seg å være kort vei frem til en felles dataløsning. Begge selskapene bruker åpne systemer som har standard grensesnitt og er basert på kjent teknologi. Haugland og Goksøyr er enige om at de tar små skritt og ser hvordan det utvikler seg.

Dataløsningen fra DNV Software brukes til å hente inn informasjon om skipenes konstruksjon for gjenbruk i vedlikeholdet av skroget senere i driftsfasen. Vedlikeholdsløsningen fra IFS har brukes for å registrere, styre og kontrollere data knyttet til underleverandører, reservedeler, innkjøp, leveranser i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold.

Goksøyr tror dataløsningen kan være så effektiv at den gir tilbakebetaling i løpet av to år.

Les mer om: