Tidsstyring

Nye EIB-komponenter fra Grässlin viser Novum på sin stand. Nye koblingsur i talento-serien finnes i 2- eller 4-kanalsutførelse samt med utgang for styring av slaveur. En serie EIB-slaveur kompletterer de nye koblingsurene.

For styring av vannradiatorer og vannbåren golvvarme, vises en mengderegulator som helt styres over EIB-bussen uten ytre hjelpespenning. På bryteaktorsiden presenteres to nye 4-kanals bryteaktorer for 16A last. De nye aktorene kan programmeres for normale bryterfunksjoner og til og med tidsfunksjoner med uke- eller årsprogram.

(kas)

Les mer om: