KOMMUNIKASJONSLØSNINGER

Tidsdirigenten

Tidssynkronisering av nettverket forbedrer tidsstempling av hendelser og forenkler feilsøking.

Tidssynkroning i nettverket gir fordeler, og det er flere veier til som fører fram.
Tidssynkroning i nettverket gir fordeler, og det er flere veier til som fører fram. Bilde: Istockphoto

Tidssynkronisering av nettverk

 • Eksempler på protokoller er SNTP og NTP
 • Velg absolutt eller relative tid
 • GPS-tidsserver gir økt nøyaktighet   

Ordlisten

 • DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, en protokoll for tildeling av IP-adresser.
 • GPS: Global Positioning System.
 • IGMP: Internet Group Management Protocol, nettverkets trafikkonstabel som for eksempel styrer funksjoner som multicast (en til flere).
 • IP: Internet Protocol. OBS! Forkortelsen benyttes også for Industrial Protocol av foreningen ODVA for EtherNet/IP. Dette er selvsagt to forskjellige ting.
 • IGMP-querier: Forvalter de ulike gruppene for de forskjellige multicastene (se ovenfor).
 • MRP: Media Redundancy Protocol, IEC 62439 standard, gjenopprettingstid under 200 millisekunder, inntil 50 noder i ringen.
 • NTP: Network Time Protocol.
 • SNMP: Simple Network Management Protocol, sørger for å sende feilinformasjon.
 • SNTP: Simple Network Time Protocol.
 • UTC: Universal Coordinated Time.
 • VLAN: Viritual Local Area Network, virtuelt lokalnettverk, for å skille nettverk logisk. Halvparten av portene på en svitsj kan for eksempel konfigureres til IP-kameraer, de andre til adgangskontrollsystemet. 

Tekst: Per André Horpen, Goodtech Products

Nettverksprotokoller for distribuering av tid er godt utbredt i industrielle sammenhenger.

De fleste servere og pc-er som får sin tid satt av en ekstern kilde, benytter seg av SNTP (Simple Network Time Protocol) eller NTP (Network Time Protocol).

Relativ eller absolutt tid? 

Ved å bruke en av disse protokollene for å angi tid på servere og PLS-er i en produksjonslinje, sikres at blant annet loggfiler har lik tid gjennom hele fabrikken. Ser man det hele fra nettverkets ståsted, er det ganske praktisk å ha korrekt tid på alle svitsjer også, ikke bare sluttnodene. Skal man ut og feilsøke, er det svært viktig å kunne være i stand til å logge status på svitsjene. Og for å få feilrapporter i riktig rekkefølge, slik at man kan se hvor problemene oppsto først, er tid alfa omega.

Når du planlegger implementering av nettverkstidsprotokoll, er det viktig å se på følgende spørsmål: Trenger jeg relativ eller absolutt tid? Er det greit at tiden på nettverket ikke er riktig i forhold til UTC (Universal Coordinated Time), så lenge hele nettverket har samme «feil» tid? Eller trenger vi å ha riktig UTC-tid for hele nettverket? 

GPS øker nøyaktigheten 

Dersom det holder med samme tid på hele anlegget, kan man fint bruke en pc eller en server på nettverket som tidsserver. Denne sender regelmessig ut sin egen tid, og alle mottakerne stiller sin klokke etter den tiden de får oversendt. Hvis en må ha nøyaktig tid, anbefales en GPS-mottaker som kan fungere som tidsserver på nettverket.

En tidsserver som er synkronisert mot for eksempel GPS bør brukes hvis det er flere anlegg som skal synkroniseres. For om det sendes SNTP- eller NTP-pakker over Internett, eller via mange interne brannmurer og rutere, degraderes nøyaktigheten og påliteligheten til tidspakkene.