NETTARKIV

Tid for ettertanke

10. jan. 2002 - 10:41

PER-CHRISTIAN ENDSJØ

er teknologiutsending i Singapore

per.christian.ensjo@ntc.no

@brd1:Mange bedrifter må revidere forretningsstrategien sin som følge av hendelser i året 2001. Singapore vurderer å gjøre det samme for å konsentrere seg om det som kan gi vedvarende vekst.

For de fleste økonomer er det god latin å la næringslivet selv foreta sine valg uten noen pekefinger eller masterplan fra myndighetene. Singapore tror at myndighetene med fordel kan være direkte involvert. Noen kaller landet det eneste eksempel på en vellykket planøkonomi, men det underslår at i bunn og grunn er bystaten markedsstyrt.

Singapore, som bare har fire millioner innbyggere, har lenge samarbeidet med professor Michael Porter fra Harvard. Landet har bygd sin modell på grunnlag av noen næringsklynger som sikter mot å være blant de verdensledende. En klynge defineres som en konsentrasjon som utgjør en kritisk masse av virksomheter innen en næring. Dette skaper sunn konkurranse og driver frem kreative tilbud som de krevende kundene vil oppsøke.

2001 en kalddusj

Modellen har gitt overbevisende resultater, og 10 prosent vekst i 2000 ga tro på at Asia-krisen var tilbakelagt. En nedgang på 2 prosent i 2001 ble imidlertid en kalddusj.

I desember nedsatte statsministeren en økonomisk komitésom skal gå grundig gjennom alle sider ved landets strategi. Komiteen ledes av visestatsministeren og skal avgi tilråding innen ni måneder. Mandatet bygger fortsatt på tankegangen at Singapore med sin begrensede, om enn velutdannede, befolkning bare vil makte å utvikle en håndfull næringsklynger med høy verdiskaping. Det legges vekt på nyskaping, forskning og utvikling og internasjonalisering av selskapene som er forankret i Singapore. Samtidig ønskes multinasjonale selskaper velkommen. Utdannelsessystemet og livslang læring bygges ut for å betjene de utvalgte næringsklynger.

Samarbeid med BI

Analyser av næringsklynger som utgangspunkt for norsk næringspolitikk, er ikke ukontroversielt. BI, anført av professor Torger Reve, står på barrikadene mot mer tradisjonelle sosialøkonomer i blant annet Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. BI er nå engasjert til å bistå National University of Singapore i å kartlegge og gi råd i forbindelse med analysen av den maritime næringsklynge. Singapore har verdens nest største havn og er flaggstat til en handelsflåte nesten like stor som Norges. Sammenhengen med andre tjenester som skipsbygging, reparasjon, skipsutstyr, forsyninger, finansielle og juridiske tjenester og ikke minst hele logistikkfunksjonen, skal studeres.

Utover den forskningsmessige utveksling blir det interessante å se hvordan to små land med stor, men forskjelligartet maritim aktivitet, kan lære av hverandre for å øke verdiskapingen. I prosessen vil man antakelig også se mulighetene for økt økonomisk samarbeid og investeringer mellom bedrifter i de to land.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.