ENERGI

Ti nye gasskraftverk

Gasskraftverkene er såkalte kogenereringsverk, det vil si at de produserer både elektrisitet og varme til fjernvarmeanlegg. Kraftverkene skal stå ferdig ved utgangen av 2001, og ABB skal drive dem i 17 år. Kontrakten er på 100 millioner dollar, det vil si over 900 millioner kroner.

Flere av kraftverkene skal brukes i forbindelse med drivhus, der karbondioksidet skal gå til å øke planteveksten. Dette gir imidlertid ingen positiv effekt for klimaregnskapet, siden det bare utsetter utslippene av karbondioksid til atmosfæren med noen få år.

Les mer om: