KRAFT

Ti millioner til hydrogenbiler

I 2006 åpnet samferdselsminister Liv Signe Navarsete hydrogenstasjonen på Forus. Om ett år åpner trolig en ny stasjon på Lillestrøm.
I 2006 åpnet samferdselsminister Liv Signe Navarsete hydrogenstasjonen på Forus. Om ett år åpner trolig en ny stasjon på Lillestrøm. Bilde: Asbjørn Goa
Camilla Aadland
20. juli 2009 - 12:04

Akershus fylkeskommune bevilget nylig ti millioner kroner til Hynor-prosjektet på Lillestrøm.

– Dette er det mest innovative av Hynor-prosjektene. Alt skal produseres lokalt, kun basert på fornybar energi, sier prosjektleder Jan Carsten Gjerløw ved Kunnskapsbyen Lillestrøm.Fornybart

Hynor står bak hydrogenveien mellom Stavanger og Oslo. Fire hydrogenstasjoner er allerede åpnet: i Stavanger, Porsgrunn, Oslo og Lier.

På Lillestrøm blir hydrogenstasjonen en del av Akershus Energipark.

– Vi skal produsere hydrogen basert på biogass og elektrolyse av vann. Solcelle-energi skal produsere el til elektrolysen. Dette blir en demonstrasjon av forskningsresultater og norsk teknologi innen komprimering og lagring, forteller Gjerløw.Om ett år

Planen er å skape en ”nettnøytral” hydrogenstasjon. Det vil si at stasjonen skal kunne levere like mye elektrisitet til nettet som den forbruker.

Nesten all finansiering er på plass, og målet er å begynne å fylle biler med hydrogen etter sommeren neste år.

– Har det vært vanskelig å få finansiering i disse tider?

– Norges Forskningsråd og Akershus fylkeskommune er de største bidragsyterne. I tillegg bidrar Akershus Energi og brukere. Den biten har gått bra, svarer Gjerløw.Bruker varme

Ett av de mest energikrevende leddene i hydrogen-kjeden er komprimering.

HyNor Lillestrøm skal demonstrere et av verdens første fullskala metallhydrid komprimeringssystemer.

I stedet for elektrisitet vil varme brukes som drivkraft for komprimeringen.

Les mer om: