Ti hydrogencontainere på dekk skal gjøre havfiskebåten mer klimavennlig

Rederiet bak linefartøyet Loran får 92,5 millioner kroner fra Enova for å kutte minst 40 prosent utslipp. Hydrogen og batteri skal kutte 20 prosent av utslippene.

Ti hydrogencontainere på dekk skal gjøre havfiskebåten mer klimavennlig
Designerne ser for seg ti hydrogencontainere på dekket til Loran. Montasje: Skipsteknisk

Det er fortsatt en stund til årsskiftet 2024 og 2025 når den nye hydrogenlinebåten Loran etter planen skal være på sjøen, men designerne i Skipsteknisk har allerede gjort beregninger for hvordan det nye drivstoffet kan plasseres i fartøyet.